Siirry sisältöön

KKRL 12 §:n rahoitusta saaneet hankkeet

Päätökset 19.11.2017

 • Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille (MATKA) –kehittämishanke, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu,
 • Kokonaisvaltainen ohjausmalli tukea tarvitseville nuorille,  Kuntoutussäätiö
 • Novak – Nuori osallisena verkostomaisessa ammatillisessa kuntoutuksessa, Stadin ammattiopisto (Stadin brygga),
 • Saku -Nuorten ammatillisen kuntoutuksen hanke,  KK-Verve Oy.

Päätökset 18.11.2016

Päätökset 11.5.2016

Päätökset 13.11.2015

 • Asiakaslähtöinen ICF-pohjainen mobiili arviointityökalu käytettävyystutkimus -hanke;   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Päätökset 19.5.2015

Päätökset 6.11.2014

 • Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille; Rinnekotisäätiö
 • Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille - hankkeen arviointitutkimus; Kehitysvammaliitto Ry
 • Iäkkäiden kuntoutujien fyysisen aktiivisuuden edistäminen -hankkeen osarahoitus; Gerocenter
 • Elinvoimaa etäkuntoutuksella. Iäkkäiden ja reumaan sairastuneiden henkilöiden toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen interaktiivisesti Palvelu-TV:n avulla; Kaunialan sairaala Oy
 • Kuntoutussuositusten implementointi 2015 – 2017; Duodecim

Päätökset 30.6.2014

 • ICF-pohjaisen SPIRAL-lautapelin mahdollisuudet GAS-tavoitteiden konkretisoijana Kelan kuntoutuksessa; Kuntoutussäätiö
 • Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseen (LOOK) – Lapsen edun arviointi; Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
 • Mieli työhön! Osatyökykyisten nuorten mielenterveyskuntoutujien työhön kuntoutumisen edistäminen; Työterveyslaitos
 • Oma väylä –hankkeen kuntoutuspalvelun arviointitutkimus; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Mielenterveyden edistämisen yksikkö)
 • Oma väylä –hankkeen kehittämistyön arviointitutkimus; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö)

Päätökset 29.10.2013

 • Akuutin sairaalahoidon jälkeen toteutetun kotikuntoutuksen yhteys ikääntyneen lonkkamurtuma- tai HRO potilaan palvelutarpeeseen ja toimintakykyyn; Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)
 • Lääkinnällisen kuntoutuksen tietojen hyödyntäminen NordDRG –ryhmittelyssä; FCG Konsultointi OY
 • Kelan järjestämien sopeutumisvalmennuskurssien arviointitutkimus; Lapin yliopisto
 • GAS –koulutuksen arviointihanke; Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • PURA - toiminnasta työkyky; Sytyke-Centre / Hengitysliitto ry
 • TuIes-kurssien standardien kehittäminen: Asiakkaiden odotukset, palveluntuottajien kokemukset, tutkimusnaytto; Jyväskylän yliopisto
 • Tules-kurssien standardien kehittäminen/ Gerocenterin osatutkimus; Tutkimus- ja kehittämiskeskus Gerocenter
 • Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishankkeen (Etä-LAKU –hanke) kustannusseuranta; FCG Konsultointi Oy
 • Selvitys neuropsykiatrisen diagnoosin saaneiden nuorten kuntoutuspalveluiden tarpeesta; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Päätökset 21.5.2013

 • Kehitysvammaisten lasten kuntoutuksen vaikuttavuus (KeLaKuVa); KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
 • Liikunta kuntoutuksen tukena 2014-2015; Turun ammattikorkeakoulu
 • Oppimisen yhteispeli –arviointitutkimus; S. ja A. Bovalliuksen säätiö