KKRL 12 §:n rahoitusta saaneet hankkeet

Päätökset 18.11.2016

Sairauspoissaolojen arviointi Käypähoito -suositus; Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Spiral-pelin uudet muodot; Kuntoutussäätiö

3DFysio –sovelluksella tehdyn kuntoutusohjelman käyttäminen etäkuntoutuksessa; TTY-säätiö sr

Päätökset 11.5.2016

Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena; Invalidiliitto

eAKSE -etäkuntoutuksen kehittämishanke; KK-Verve     

Innovatiiviset etäkuntoutuspalvelut; Jyväskylän yliopisto

Etäkuntoutusmalli mielenterveysongelmiin; Peurunka

Omaishoitajien psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen verkkopohjaisen etäkuntoutusintervention avulla; Gerocenter                                                     

Ketterästi kuntoon -kehittämishanke; HUS  

OMA- etäkuntoutushanke; Kuntoutumiskeskus Apila Oy   

Aivohalvauksen sairastaneiden moniammatillisen yksilöllisen osittaisen etäkuntoutuksen kehittäminen; Neuron                                         

Etäteknologia sydänkuntoutuksessa (jo käynnissä olevan hankkeen jatkorahoitus); Jyväskylän yliopisto                                                                                    

EETU - Etäkuntoutuksen menetelmistä tukea lasten toimintaterapian verkostotyöhön; Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Yhteys kotiin -kuntoutuksen tulokset arkeen videoyhteyden avulla; Mannerheimin lastensuojeluliitto

Etänä lähelle -erityislapsen arki kuntouttavaksi etäpuheterapian keinoin; Sanapolku Oy       

Dialyysihoidossa olevien etäkuntoutuksen kehittämishanke vuosina 2016-2018; Munuais- ja maksaliitto

Linnuntie - lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishanke; Tutoris                                                  

Päätökset 13.11.2015

Asiakaslähtöinen ICF-pohjainen mobiili arviointityökalu käytettävyystutkimus -hanke;   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Päätökset 19.5.2015

Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen toteutuminen ja vaikutukset –hanke;
Kuntoutussäätiö

Etäteknologiasovellusta hyödyntävän kuntoutuksen vaikuttavuus sepelvaltimokuntoutujiin –hanke;
Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos

Päätökset 6.11.2014

Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille; Rinnekotisäätiö

Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille - hankkeen arviointitutkimus; Kehitysvammaliitto Ry

Iäkkäiden kuntoutujien fyysisen aktiivisuuden edistäminen -hankkeen osarahoitus; Gerocenter

Elinvoimaa etäkuntoutuksella. Iäkkäiden ja reumaan sairastuneiden henkilöiden toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen interaktiivisesti Palvelu-TV:n avulla; Kaunialan sairaala Oy

Kuntoutussuositusten implementointi 2015 – 2017; Duodecim

Päätökset 30.6.2014

ICF-pohjaisen SPIRAL-lautapelin mahdollisuudet GAS-tavoitteiden konkretisoijana Kelan kuntoutuksessa; Kuntoutussäätiö

Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseen (LOOK) – Lapsen edun arviointi; Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Mieli työhön! Osatyökykyisten nuorten mielenterveyskuntoutujien työhön kuntoutumisen edistäminen; Työterveyslaitos

Oma väylä –hankkeen kuntoutuspalvelun arviointitutkimus; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Mielenterveyden edistämisen yksikkö)

Oma väylä –hankkeen kehittämistyön arviointitutkimus; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö)

Päätökset 29.10.2013

Akuutin sairaalahoidon jälkeen toteutetun kotikuntoutuksen yhteys ikääntyneen lonkkamurtuma- tai HRO potilaan palvelutarpeeseen ja toimintakykyyn; Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)

Lääkinnällisen kuntoutuksen tietojen hyödyntäminen NordDRG –ryhmittelyssä; FCG Konsultointi OY

Kelan järjestämien sopeutumisvalmennuskurssien arviointitutkimus; Lapin yliopisto

GAS –koulutuksen arviointihanke; Satakunnan ammattikorkeakoulu

PURA - toiminnasta työkyky; Sytyke-Centre / Hengitysliitto ry

TuIes-kurssien standardien kehittäminen: Asiakkaiden odotukset, palveluntuottajien kokemukset, tutkimusnaytto; Jyväskylän yliopisto

Tules-kurssien standardien kehittäminen/ Gerocenterin osatutkimus; Tutkimus- ja kehittämiskeskus Gerocenter

Lasten perhekuntoutuksen etämallin kehittämishankkeen (Etä-LAKU –hanke) kustannusseuranta; FCG Konsultointi Oy

Selvitys neuropsykiatrisen diagnoosin saaneiden nuorten kuntoutuspalveluiden tarpeesta; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Päätökset 21.5.2013

Kehitysvammaisten lasten kuntoutuksen vaikuttavuus (KeLaKuVa); KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Liikunta kuntoutuksen tukena 2014-2015; Turun ammattikorkeakoulu

Oppimisen yhteispeli –arviointitutkimus; S. ja A. Bovalliuksen säätiö

Viimeksi muokattu 13.4.2017
Sivu päivitetty 24.6.2013