Vanhempainpäivärahojen määrä

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla. Parhaiten selvität tuen määrän päivärahan määrän laskurilla. Vanhempainpäivärahakauden pituuden laskurilla näet, kauanko tukea maksetaan ja koska vapaasi alkavat.

Paljonko tukea?

Yleensä vanhempainpäivärahan määrä lasketaan verotuksessa vahvistettujen työtulojen mukaan – ei nykyisten tulojesi perusteella. Määrän vaikuttavat elämäntilanteesi ja saamasi tulot. Minimipäiväraha on aina 24,02 euroa arkipäivältä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien pyhäpäivät.

Tuen määrä lasketaan

Työtuloa ovat mm. palkkatulot, YEL- ja MYEL-tulot sekä elinkeinotoiminnan ansiotulot. Yleensä esim. osinkotuloa ei katsota työtuloksi. Verotuksessa vahvistetut tulot näet Kelan asiointipalvelussa, kun täytät hakemusta, tai viimeisimmästä veropäätöksestä.

Samasta lapsesta maksettavat päivärahat eri vanhempainvapaajaksoilla

Saman lapsen perusteella maksettavat päivärahat lasketaan myös samojen tulojen mukaan siirtyessäsi päivärahalta toiselle, esim. äitiys- tai isyysrahalta vanhempainrahakaudelle. Esimerkiksi kun isä pitää isyysrahaa useammassa jaksossa, jälkimmäisten isyysvapaajaksojen isyysraha lasketaan samojen tulojen perusteella kuin ensimmäinen isyysraha, vaikka isän tulot olisivat sen jälkeen laskeneet tai nousseet.

Äitiysrahassa, erityisäitiysrahassa, isyysrahassa ja vanhempainrahassa (eli kaikissa vanhempainpäivärahoissa) käytetään samaa laskukaavaa. Tukien määrät kuitenkin vaihtelevat, sillä niitä maksetaan osan aikaa korotettuina.

Seuraava lapsi ennen kuin edellinen on 3 vuotta

Jos saat seuraavan lapsen, ennen kuin edellinen on täyttänyt 3 vuotta, voit saada vanhempainpäivärahaa saman työtulon mukaan kuin edellisestä lapsesta. Ehtona on, että seuraavan lapsesi laskettu syntymäaika on ennen kuin edellinen lapsesi täyttää 3 vuotta. Jos edellinen päiväraha on laskettu etuuden eikä työtulon perusteella, laskutapaa ei voida käyttää.

Samoin adoptiovanhemmat voivat saada päivärahan edellisen mukaan, jos adoptiolapsi otetaan hoitoon, ennen kuin edellisen adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 3 vuotta.

Sääntöä voidaan käyttää aina, kun perheeseen syntyy uusi lapsi, ennen kuin edellinen on täyttänyt 3 vuotta. Esim. jos perheeseen syntyy esikoinen v. 2008, seuraava lapsi v. 2011 ja seuraava lapsi v. 2014, päiväraha voidaan laskea kaikista lapsista ensimmäisen lapsen päivärahan mukaan.

Kun edellisen vanhempainpäivärahan perusteena ollutta työtuloa käytetään myös uuden vanhempainpäivärahan perusteena, työtulo tarkistetaan päivärahaoikeuden alkamisvuoden ja edellisen vuoden palkkakertoimien suhteessa. Vaikka työtulo on molemmissa vanhempainpäivärahoissa sama, päivärahan määrä saattaa muuttua.

Sinun ei tarvitse tukea hakiessasi ilmoittaa, että haluat sen edellisten tulojen perusteella. Tieto näkyy automaattisesti Kelassa, kun hakemustasi käsitellään.

Viimeksi muokattu 17.4.2015
Sivu päivitetty 1.1.2015