Kelan hallitus suhtautuu vakavasti perustoimeentulotuen tilanteeseen


Hallitus keskusteli myös eduskunnan oikeusasiamiehen huomautuksesta

Kelan hallitus käsitteli 24.3. kokouksessaan perustoimeentulotuen tilannetta.

– Hallitus on saanut kattavan tilannekuvan ja selonteon pääjohtajalta perustoimeentulotuen tilanteesta sekä toimenpiteistä, joita haasteellisen tilanteen korjaamiseksi on tehty. Tärkeintä on saada perustoimeentulotuen käsittelyaika mahdollisimman nopeasti lakisääteiselle tasolle, kertoi hallituksen puheenjohtaja Terttu Savolainen.

Hallitus kiinnitti erityistä huomiota Kelan henkilökunnan jaksamiseen.
– Hallitus kiittää kelalaisia, jotka ovat tehneet runsaasti ylitöitä ja joustaneet kuormittavassa tilanteessa.

Hallitus keskusteli myös huomautuksesta, jonka eduskunnan oikeusasiamies on antanut Kelalle.
– Huomautus otetaan nöyränä vastaan ja siinä esitetyt huomiot käydään läpi. Nykyisessä tilanteessa on keskeistä kaiken saadun palautteen hyödyntäminen ja prosessien parantaminen.

Hallitus pitää tärkeänä, että kaikki asiakkailtakin saatu palaute käydään tarkasti läpi, kun Kela arvioi perustoimeentulotuen toimeenpanoa.

Kelan hallitus seuraa edelleen perustoimeentulotuen tilannetta tarkasti.

Kela tiedottaa maaliskuun käsittelyajasta sekä toimistojen ja puhelinpalvelun tilanteesta huhtikuun alussa.