Maaliskuussa ratkaistiin 152 000 perustoimeentulotuen hakemusta


Hakemukset käsiteltiin keskimäärin 9,1 päivässä. Käsittelyajat ovat kuitenkin jo lyhenemässä.

Perustoimeentulotukihakemuksia ratkaistiin maaliskuussa 152 000. Loppukevään tilastot näyttävät, onko perustoimeentulotuen saajien määrä kasvanut sen jälkeen, kun tuki siirtyi Kelan hoidettavaksi. 

Uusista hakemuksista 66 % ratkaistiin myönteisesti. Valtaosa kielteisistä päätöksistä johtuu liian suurista tuloista, milloin toimeentulotukeen ei ole oikeutta. Toiseksi yleisin syy on se, ettei tarvittavia lisäselvityksiä tai liitteitä ole toimitettu määräajassa. Osa kielteisistäkin päätöksistä muuttuu myönteisiksi, kun asiakas toimittaa jälkikäteen esimerkiksi sähkölaskun.

Tilanne normalisoituu huhtikuussa

Maaliskuussa käsittelyajat vielä pidentyivät, koska Kelassa käsiteltiin pitkään odottaneita hakemuksia. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli 9,1 päivää.

Käänne parempaan on kuitenkin tapahtunut, ja käsittelyajat alkavat nyt lyhetä. Viikolla 13 keskimääräinen käsittelyaika oli lyhentynyt 8,6 päivään. Lakisääteinen 7 päivän käsittelyaika toteutuu jo Pohjoisessa vakuutuspiirissä ja Läntisessä vakuutuspiirissä. Keskimääräinen käsittelyaika on näissäkin vakuutuspiireissä laskennallisesti 7 työpäivää tai enemmän, koska vakuutuspiireissä käsitellään myös muiden vakuutuspiirien hakemuksia.

Kela tekee kaikkensa, jotta käsittelyaika saadaan mahdollisimman nopeasti koko Suomessa lain mukaiseksi. Tilanteen toivotaan normalisoituvan huhtikuussa.

Lääkkeitä maksettu lähes 7 miljoonan euron edestä

Perustoimeentulotuki on muutakin kuin rahaa. Suurin osa asiakkaista saa myönteisen toimeentulotukipäätöksen yhteydessä automaattisesti sähköisen maksusitoumuksen lääkkeisiinsä. Lääkemaksusitoumuksia apteekkeihin on annettu jo 470 000, ja lääkkeitä on maksettu lähes 7 milj. euron edestä.

Kela on myös turvannut asiakkaiden ruoan saannin poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta: maksusitoumuksia ruokaan on annettu 1 500. Kiireellisissä tilanteissa maksusitoumuksen on voinut saada samana päivänä.

Toimistojen ja puhelinpalvelun ruuhka hellittämässä

Kelan toimistoissa ja puhelinpalvelussa on edelleen vilkasta.
Toimistoissa asioi maaliskuussa keskimäärin 10 000 asiakasta päivässä. Asiointimäärät ovat kuitenkin hienoisesti pienentyneet maaliskuun aikana. 

Saapuneiden puheluiden määrä on yli kaksinkertaistunut verrattuna vastaavaan aikaan vuosi sitten. Puhelinpalveluun tuli maaliskuussa keskimäärin 25 000 puhelua päivässä. Myös puheluiden määrä on hieman pienentynyt maaliskuussa.

Perustoimeentulotuen hakemuksista jopa 55 % on jätetty Kelan verkkoasiointipalvelussa. Jos asiointi onnistuu verkossa, se on myös asiakkaalle kaikista sujuvin ja nopein vaihtoehto.

Tutustu tarkemmin:
Infograafi: Näin Kela on käsitellyt perustoimeentulotuen hakemuksia
Elli Aaltonen: Kelan pitää pystyä parempaan

Lisätietoja: