Siirry sisältöön

Ulkomailla asuvien eläkeläisten sekä rajatyöntekijöiden perheenjäsenten oikeudet terveydenhuollon palveluihin laajenevat


Ensi vuoden alusta pysyvästi toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuvilla eläkeläisillä on oikeus kaikkeen tarvitsemaansa sairaanhoitoon sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa tilapäisen Suomessa oleskelun aikana. Myös Suomessa työskentelevien rajatyöntekijöiden ulkomailla asuvien perheenjäsenten hoito-oikeudet laajenevat. Vuoden 2013 loppuun saakka näillä henkilöillä on ollut oikeus vain lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon Suomessa oleskellessaan.


Vuoden 2014 alusta alkaen toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuvalla, vain Suomesta eläkettä saavalla henkilöllä on oikeus saada hoitoa kaikkeen tarvittavaan sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa oleskellessaan tilapäisesti Suomessa. Sama oikeus koskee myös hänen työelämän ulkopuolella olevia perheenjäseniään. Oikeus osoitetaan Kelan myöntämällä eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.


Eläkkeensaaja ja hänen perheenjäsenensä saavat eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla myös suorakorvauksen yksityisessä terveydenhuollossa (esim. yksityiset lääkäriasemat) ja apteekeissa. Lisäksi suorakorvauksen saa sairaankuljetuksesta (ambulanssimatkat).


Suorakorvauksen voi saada, kun yksityisellä palveluntuottajalla on Kelan kanssa voimassa oleva sopimus asiasta. Lääkeostoista korvataan oleskelun kestoa vastaava määrä.


Eläkkeensaajalla ja hänen perheenjäsenellään on myös vakituisessa asuinmaassaan jatkossakin oikeus tarvitsemaansa sairaanhoitoon.

Suomea lukuun ottamatta muissa EU- tai, Eta-maissa tai Sveitsissä oleskellessaan eläkkeensaajalla ja hänen perheenjäsenellään on oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon.


Kela päivittää eläkkeensaajan eurooppalaisen sairaanhoitokortin kääntöpuolella olevan hoito-oikeutta koskevan tekstin. Päivitettyjä eurooppalaisia sairaanhoitokortteja aletaan lähettää asiakkaille tammikuussa. Vanhan kortin voi hävittää, kun uusi kortti on saapunut.

Rajatyöntekijän perheenjäsenen pyydettävä hoito-oikeustodistus Kelasta


Rajatyöntekijä on henkilö, joka työskentelee eri maassa kuin asuu ja palaa säännöllisesti, joko päivittäin tai vähintään kerran viikossa vakinaiseen asuinmaahansa.

Vuoden 2014 alusta alkaen Suomessa työskentelevien rajatyöntekijöiden toisessa EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä asuvilla, työelämän ulkopuolella olevilla perheenjäsenillä on oikeus tarvittavaan sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa, jos he tarvitsevat sitä oleskellessaan tilapäisesti Suomessa.

Oikeus osoitetaan Kelan myöntämällä asiakirjalla Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Todistuksen saa soittamalla Kelan kansainvälisten asioiden keskuksen palvelunumeroon 020 63 40200 tai täyttämällä lomakkeen Sairaanhoitoa koskevan asiakirjan hakemus maahan- ja maastamuuton tilanteissa  (SV140) ja toimittamalla sen Kelaan.

Rajatyöntekijöiden ulkomailla asuvilla perheenjäsenillä on tilapäisen Suomessa oleskelun aikana oikeus lisäksi sairaanhoitokorvauksiin yksityisessä terveydenhuollossa syntyneistä hoitokustannuksista sekä apteekissa syntyneistä lääkekustannuksista.  Näistä kustannuksista haetaan korvausta Kelasta jälkikäteen lomakkeella Korvaushakemus Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista hoitokustannuksista (SV 127).

Lisätietoja asiakkaalle:
www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti_ulkomailla-asuvat-elakelaiset

www.kela.fi/rajatyo

Kelan kansainvälisten asioiden keskuksen palvelunumero ma–pe klo 8–18, 020 63 40200