Siirry sisältöön

Muutos korvausoikeuksiin ’171. Degludekinsuliini’, ’371. Degludekinsuliini’, ’177. Glargininsuliini 300 U/ml’ ja ’382. Glargininsuliini 300 U/ml’ 1.3.2017 alkaen

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtia ’171. Degludekinsuliini’ ja ’177. Glargininsuliini 300 U/ml’ sekä rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtia ’371. Degludekinsuliini’ ja ’382. Glargininsuliini 300 U/ml’ muutetaan 1.3.2017 alkaen. Päätöskohtien B-lausunnon laatijatahoa koskevaa edellytystä muutetaan. 1.3.2017 alkaen myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto hyväksytään, kun siihen on liitetty päätöskohdissa mainitun erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin laatima potilasasiakirjoihin perustuva kirjallinen konsultaatiovastaus.

Diabetespotilaiden ensisijainen hoitovastuu on perusterveydenhuollossa. Monissa hoitoyksiköissä yleislääkärit vastaavat ensilinjan hoidosta.  Osalla näistä lääkäreistä on lisäkoulutuksena diabeteksen hoidon erityispätevyys. Erikoislääkärikonsultaatioiden saatavuus eri puolilla Suomea vaihtelee ja erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa konsultaatiot voivat aiheuttaa ongelmia mm. konsultaatioiden saatavuuden ja niihin liittyvien pitkien matkojen vuoksi. Monissa tilanteissa erikoislääkärin konsultaatio voi perustua potilasasiakirjatietoihin (mm. potilaskertomukset, laboratoriotulokset), jolloin potilaan käynti erikoissairaanhoidossa/erikoislääkärin vastaanotolla ei ole välttämätöntä asianmukaisen konsultaatiovastauksen laatimiselle. Tämän edellytyksenä on diabetespotilaiden hyvän hoitokäytännön mukaisesti kerätyt ja potilastietojärjestelmään kattavasti kirjatut hoitotiedot. Jatkossa myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto hyväksytään, kun siihen on liitetty potilasasiakirjoihin perustuva ko. päätöskohdissa edellytetyn erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin kirjallinen konsultaatiovastaus. Korvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että konsultaatiovastauksesta käy perustellusti ilmi ko. päätöskohdissa mainittujen lääketieteellisten edellytysten täyttyminen.

Edellä mainittujen korvausoikeuksien lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.3.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

371. Degludekinsuliini

Degludekinsuliini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (371) myönnetään tyypin 1 diabetespotilaille seuraavin edellytyksin. Degludekinsuliini voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon diabetespotilaita hoitavasta yksiköstä tai sisätautien tai endokrinologian erikoislääkäriltä. Myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto hyväksytään, kun siihen on liitetty edellä mainitun erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin kirjallinen konsultaatiovastaus. Potilasasiakirjoihin perustuvasta konsultaatiovastauksesta tulee käydä ilmi alla mainittujen lääketieteellisten edellytysten täyttyminen.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään ensin hoitokokeilun ajaksi aikuisille (yli 18-vuotiaille) tyypin 1 diabetespotilaille, joilla esiintyy toistuvia yöllisiä hypoglykemioita sekä detemir- että glargininsuliinihoitojen aikana. Hoitokokeilun jälkeen peruskorvausoikeus myönnetään, kun diabeteksen hoitotasapainon osoitetaan degludekinsuliinihoitokokeilun aikana parantuneen ja yöllisten hypoglykemioiden vähentyneen.

Lausunnossa on sairautta ja sen mahdollista aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa degludekinsuliinin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla degludekinsuliinihoitokokeilua varten määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Jatkohakemuksen yhteydessä korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

382. Glargininsuliini 300 U/ml

Glargininsuliini 300 U/ml on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (382) myönnetään tyypin 1 ja tyypin 2 diabetespotilaille seuraavin edellytyksin. Glargininsuliini 300 U/ml voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon diabetespotilaita hoitavasta yksiköstä tai sisätautien tai endokrinologian erikoislääkäriltä. Myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto hyväksytään, kun siihen on liitetty edellä mainitun erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin kirjallinen konsultaatiovastaus. Potilasasiakirjoihin perustuvasta konsultaatiovastauksesta tulee käydä ilmi alla mainittujen lääketieteellisten edellytysten täyttyminen.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisten vaikeahoitoisen diabetes mellituksen hoitoon, kun muun glargininsuliinihoidon aikana esiintyy toistuvia tai vakavia hypoglykemioita.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa glargininsuliinin (300 U/ml) tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään ilman määräaikaa.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.3.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

171. Degludekinsuliini

Degludekinsuliini on rajoitetusti erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen tyypin 1 diabetespotilaiden hoidossa.

Degludekinsuliinin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon diabetespotilaita hoitavasta yksiköstä annetun tai sisätautien tai endokrinologian erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella. Myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto hyväksytään, kun siihen on liitetty edellä mainitun erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin kirjallinen konsultaatiovastaus. Potilasasiakirjoihin perustuvasta konsultaatiovastauksesta tulee käydä ilmi alla mainittujen lääketieteellisten edellytysten täyttyminen.

Erityiskorvausoikeus myönnetään ensin hoitokokeilun ajaksi aikuisille (yli 18-vuotiaille) tyypin 1 diabetespotilaille, joilla esiintyy toistuvia yöllisiä hypoglykemioita sekä detemir- että glargininsuliinihoitojen aikana. Hoitokokeilun jälkeen erityiskorvausoikeus myönnetään, kun diabeteksen hoitotasapainon osoitetaan degludekinsuliinihoitokokeilun aikana parantuneen ja yöllisten hypoglykemioiden vähentyneen.

Lausunnossa on sairautta ja sen mahdollista aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa degludekinsuliinin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla degludekinsuliinihoitokokeilua varten määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi. Jatkohakemuksen yhteydessä korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

177. Glargininsuliini 300 U/ml

Glargininsuliini 300 U/ml on rajoitetusti erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen tyypin 1 ja tyypin 2 diabetespotilaiden hoidossa.

Glargininsuliinin (300 U/ml) erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon diabetespotilaita hoitavasta yksiköstä annetun tai sisätautien tai endokrinologian erikoislääkärin laatiman B-lausunnon perusteella. Myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto hyväksytään, kun siihen on liitetty edellä mainitun erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin kirjallinen konsultaatiovastaus. Potilasasiakirjoihin perustuvasta konsultaatiovastauksesta tulee käydä ilmi alla mainittujen lääketieteellisten edellytysten täyttyminen.

Erityiskorvausoikeus myönnetään, kun kyseessä on aikuisten vaikeahoitoisen diabetes mellituksen hoito ja muun glargininsuliinihoidon aikana esiintyy toistuvia tai vakavia hypoglykemioita.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa glargininsuliinin (300 U/ml) tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lisätietoja