Perustoimeentulotukea sai helmikuussa lähes 122 000 kotitaloutta


Kelan maksamaa perustoimeentulotukea sai helmikuussa 121 800 kotitaloutta. Tammikuussa tukea saavien kotitalouksien määrä oli 87 500. Loppukevään tilastot näyttävät, miten suureksi perustoimeentulotuen saajien määrä kasvaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan kunnat maksoivat helmikuussa 2015 toimeentulotukea 129 100 kotitaloudelle. Luku sisältää toimeentulotuen kaikki muodot, myös täydentävää tai ehkäisevää tukea saaneet kotitaloudet. Koska kunnat ovat voineet myöntää perustoimeentulotukea maaliskuun 2017 loppuun asti, kaikki sen saajat eivät ole vielä siirtyneet Kelan asiakkaiksi.

Suhteessa vuoden 2015 tilastotietoihin Kelasta perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä oli helmikuussa varsin suuri. Vasta loppukevään tilastot näyttävät, paljonko perustoimeentulotuen saajien määrä on kasvanut sen jälkeen, kun tuki siirtyi Kelan hoidettavaksi.

Valtaosa saajista yhden hengen kotitalouksia

Toimeentulotukea saavista kotitalouksista 73 % oli yhden hengen kotitalouksia. Lapsiperheiden osuus oli 22 %. Yhteensä perustoimeentulotukea sai 187 500 henkilöä eli 3,4 % väestöstä.

Helmikuussa keskimääräinen kotitaloudelle maksettu tuki oli 461 euroa. Tyypillisin tuen määrä oli 100–199 euroa. Joka toisella kotitaloudella tuen määrä oli alle 400 euroa. Yli 1 000 euron tukea maksettiin 7 %:lle kotitalouksista.

Kelassa perustoimeentulotuen menot olivat helmikuussa 53,4 milj. euroa.

Perustoimeentulotukea maksettiin eniten Uudellemaalle

Perustoimeentulotuen menoista 40 % maksettiin Uudellemaalle. Uudellamaalla asui 35 % tukea saavista kotitalouksista. Myös tuen määrä (528 euroa) ja saajien osuus väestöstä (4,2 %) olivat suurimmat Uudellamaalla.

Perustoimeentulotuen raportteja on julkaistu Kelan verkkosivuilla: