Joka viides jäi ilman lääkekorvauksia alkuomavastuun vuoksi


Viime vuonna käyttöön otettu alkuomavastuu vähensi lääkekorvausta saaneiden määrää ja kasvatti asiakkaiden omaa maksuosuutta. Silti korvausten kokonaismenot kasvoivat.

Reseptilääkkeitä ostaneista joka viides jäi viime vuonna kokonaan ilman Kelan korvausta. Lääkekorvauksia sai viime vuonna 3 miljoonaa henkilöä, kun vuonna 2015 heitä oli 3,8 miljoonaa. Lääkkeitä ostaneiden henkilöiden määrä pysyi kuitenkin entisellä tasolla.

Syynä korvauksia saaneiden vähenemiseen on vuosittainen 50 euron alkuomavastuu, joka otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Alkuomavastuu koskee täysi-ikäisiä lääkkeiden ostajia. Myös kiinteitä, lääkekohtaisia omavastuita korotettiin. Toisaalta lääkkeiden peruskorvaus parani 35 prosentista 40 prosenttiin. Uudistuksen tavoitteena oli hillitä lääkekorvausmenojen kasvua.

– Kokonaan ilman korvausta jääneet henkilöt ovat ostaneet lääkkeitä vähän, alle 50 eurolla vuodessa, sanoo erikoistutkija Leena Saastamoinen Kelasta.

Yleisimmin lääkekustannukset jäivät alle alkuomavastuun nuorilla aikuisilla eli 25–34-vuotiailla. Heille maksetaan väestöön suhteutettuna vähiten lääkekorvauksia.

Asiakkaan maksuosuus kasvoi 14 euroa

Asiakkaan oma maksuosuus lääkkeistä kasvoi vuodessa keskimäärin noin 14 euroa. Vuonna 2016 asiakkaiden keskimääräinen omavastuu korvattavista lääkkeistä oli noin 165 euroa. Omavastuu on viimeisten viiden vuoden aikana kasvanut jatkuvasti.

Kelan maksamien lääkekorvausten määrä kasvoi vuonna 2016 kaikkiaan 34 miljoonaa euroa eli 2 % edellisvuoteen verrattuna. Suomalaiset ostivat vuonna 2016 reseptilääkkeitä 2 miljardilla eurolla. Kela korvasi summasta 1,4 miljardia euroa.

Useimmiten korvauksia vaille jäivät lääkekuurin ostaneet

Mikrobilääkkeistä ja tulehduskipulääkkeistä korvauksia saaneiden määrä väheni lähes kolmanneksella ja parasetamolista korvausta saaneiden määrä lähes neljänneksellä.

– Tämä kertoo siitä, että korvausta vaille jäivät useimmiten vain yhden lääkekuurin vuodessa ostaneet, Leena Saastamoinen sanoo.

– Lääkkeissä, joita käytetään esimerkiksi syövän, autoimmuunisairauksien, diabeteksen tai veritautien hoitoon, korvauksen saajien määrä kasvoi tai pysyi ennallaan.

 

Lue lisää: