Muutoksia kulukorvaukseen


Kela voi maksaa kulukorvausta työllistymistä edistäviin palveluihin osallistujille. Kulukorvauksen ehdot muuttuivat vuodenvaihteessa.

1.1.2017 lähtien kulukorvausta voi saada seuraavista työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta:

  • maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu
  • työvoimakoulutus
  • työnhakuvalmennus ja uravalmennus
  • työ- ja koulutuskokeilu
  • kuntouttava työtoiminta.

Koulutusta vailla olevilla alle 25-vuotiailla on ollut rajoituksia kulukorvauksen saamisessa. Nyt myös heillä on oikeus kulukorvaukseen työkokeilun ajalta samoin edellytyksin kuin muillakin työnhakijoilla, jos kokeilu on alkanut vuonna 2017.

Työttömyysetuudella tuettuun työnhakijan omaehtoiseen opiskeluun ei enää saa kulukorvausta. Jos kulukorvausta on maksettu ennen vuotta 2017 alkaneen työllistymistä edistävän palvelun perusteella, sen maksaminen jatkuu.

Työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta sovitaan TE-toimiston kanssa.

Lisätietoja