Kuntoutettavien määrä väheni, kun kuntoutuksen budjettia leikattiin


Kelan kuntoutuspalveluja sai viime vuonna 109 700 henkeä. Saajien määrä pieneni edellisvuodesta 2,2 %.

Hallituksen budjettileikkaus pienensi harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja vuonna 2016. Muun muassa Ammatillisesti syvennettyjen lääketieteellisten kuntoutuskurssien eli ASLAK-kurssien seuraajaksi kehitetylle AURA-kuntoutukselle (Ammatillisesti uudistettu, räätälöity asiakaslähtöinen kuntoutus) ei myönnetty määrärahoja. Vuonna 2016 harkinnanvaraista kuntoutusta sai 34 200 henkeä, mikä oli neljänneksen vähemmän kuin edellisvuonna. ASLAK-kursseille osallistui 5 800 kuntoutujaa, mikä oli puolet vähemmän kuin vuonna 2015.

Kelan kuntoutuspalveluja sai viime vuonna kaikkiaan 109 700 henkeä. Saajien määrä pieneni edellisvuodesta 2,2 %. Ammatillista kuntoutusta, vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja kuntoutuspsykoterapiaa saavien määrä kasvoi. Kuntoutuspsykoterapiaa saavien määrä suureni (15 %) jälleen eniten: sitä järjestettiin 31 400 henkilölle.

Kelan yleisin kuntoutustoimenpide oli aikuisten psykoterapia, jota vuonna 2016 sai 22 000 henkeä. Muu määrällisesti suuri toimenpide oli fysioterapia, jota järjestettiin 15 600 hengelle. Kuntoutuskursseista tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville järjestetyillä Tules-kursseilla oli eniten osallistujia,  8 700 henkeä. Ammatilliseen koulutukseen osallistui 6 700 henkeä ja moniammatillista yksilökuntoutusta sai 2 400 henkeä.

Kelan kuntoutukseen hakeutumisen yleisin syy ovat mielenterveyden häiriöt. Vuonna 2016 kuntoutusta sai mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden takia 58 040 henkeä. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi kuntoutusta järjestettiin 23 500 hengelle. Heidän määränsä pieneni edellisvuodesta erityisesti ASLAK-kurssien vähentymisen vuoksi viidenneksen. Hermoston sairauksien vuoksi kuntoutettiin 10 800:aa henkeä.

Kuntoutuksen toimeentuloturvana maksettavaa kuntoutusrahaa sai 49 200 henkeä, mikä oli 14,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kelan järjestämän kuntoutuksen perusteella kuntoutusrahaa maksettiin 34 400 hengelle. Nuoren kuntoutusrahaa sai 8 400.

Vuonna 2016 Kelan yksilökohtaisen kuntoutuksen menot olivat 352 miljoonaa euroa, josta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osuus oli 193 miljoonaa euroa. Ammatilliseen kuntoutukseen käytettiin 37 miljoonaa, kuntoutuspsykoterapiaan 58 miljoonaa ja harkinnanvaraiseen kuntoutukseen 65 miljoonaa euroa.

Kuntoutusrahaa maksettiin 104 miljoonaa euroa, josta Kelan järjestämän kuntoutuksen osuus oli 51 miljoonaa euroa ja nuoren kuntoutusrahan 48 miljoonaa euroa.

Tilastokatsaus:
Kuntoutuksen leikkaukset pienensivät kuntoutettavien määrää