Lukiolaiset samassa asemassa muiden opiskelijoiden kanssa

Täysi-ikäisellä lukiolaisella voi olla mahdollisuus saada perustoimeentulotukea Kelasta. Toimeentulotuki on kuitenkin viimesijainen etuus opintotukeen ja esimerkiksi kesätyöhön nähden. Tulkinta perustuu lakiin. Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön kanta on asiassa yhteneväinen.

Opintotuki on opiskelijan ensisijainen toimeentulon turva. Ennen toimeentulotukeen turvautumista opiskelijan on haettava opintotukea eli opintorahaa, opintotuen asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Kesällä opiskelu ja työt ovat ensisijaisia toimeentulotukeen nähden.

Kelan etuusohjeiden mukaan alaikäisten ei tarvitse ottaa opintolainaa, mutta täysi-ikäisten opiskelijoiden tulee hakea opintolainaa ja se otetaan tulona huomioon.

– Julkisuudessa on ollut paljon esillä tulkinta, jonka mukaan lukiolaisten ei tarvitsisi ottaa opintolainaa, kuten muiden opiskelijoiden. Tämä tulkinta ei ole kuitenkaan toimeentulotukilain mukainen, sanoo toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl Kelasta.

Toisin kuin kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto on esittänyt, Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön kanta on asiassa yhteneväinen.

Laki mahdollistaa sen, että lainanoton velvollisuudesta voidaan luopua asiakaskohtaisen harkinnan perusteella. Tulkinta perustuu korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntöön. Osa kunnista on tulkinnut tätä aiemmin niin, että luopumismahdollisuus koskee kaikkia lukiolaisia.

– Lukiolaisia ei ole kuitenkaan lain tarkoituksen tai opiskelijoiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta perusteltua asettaa parempaan asemaan kuin esimerkiksi kansanopistoissa opiskelevia, Ståhl toteaa.

Osa lukio-opiskelijoista on jo ennen vuodenvaihdetta saanut kunnalta päätöksen, ettei heiltä edellytetä lainan ottamista. Näissä tilanteissa myöskään Kela ei edellytä täysi-ikäiseltä lukiolaiselta opintolainan nostoa.

– Tämä koskee lukiolaisia ja muitakin opiskelijoita, joille kunta on tehnyt päätöksen, ettei lainaa tarvitse nostaa. Asiakkaat saavat tässä tilanteessa siis luottamuksen suojaa aikaisemman päätöksen perusteella.

Kelan etuusohjeessa todetaan, että opintolainan nostamisvelvollisuudesta voidaan luopua myös esimerkiksi entisien vankien ja päihde- tai mielenterveyskuntoutujien kohdalla asiakaskohtaisen harkinnan perusteella.

Lisätietoja asiakkaalle:

Lue lisää