Siirry sisältöön

Verkkoasioinnin Viestit ja liitteet -sovelluksessa on havaittu häiriö Lisätietoja

Kela ei enää muistuta ennakkolupaa koskevasta lausunnosta


Jos julkinen terveydenhuolto ei toimita lausuntoa määräajassa, asiakkaalle myönnetään lupa saada hoitoa ulkomailla.

Kela pyytää julkiselta terveydenhuollolta lausunnon, jos asiakas hakee Kelasta lupaa saada hoitoa ulkomailla. Lausunto pitää toimittaa Kelaan 21 vuorokauden kuluessa lausuntopyynnön vastaanottamisesta. Pyyntö katsotaan vastaanotetuksi 7. päivänä sen postittamisesta.

Jatkossa Kela ei enää muistuta julkista terveydenhuoltoa lausunnon toimittamisesta. Jos lausuntoa ei toimiteta määräajassa, asiakkaalle myönnetään lupa. Ulkomailla annetun hoidon kustannukset laskutetaan siltä kunnalta tai kuntayhtymältä, joka ylläpitää sitä terveydenhuollon yksikköä, jolta lausunto pyydettiin.

Lisätietoja yhteistyökumppaneille: