Kelan etuustietopalvelu Kelmua kehitetään

Kelan etuustietopalvelu Kelmua ja eTotua kehitetään vastaamaan paremmin kuntien tarpeita ja muuttunutta lainsäädäntöä.

Ensimmäinen muutos tulee voimaan jo heinäkuun alussa. Ilmoitukset maahanmuuttajista alkavat näkyä eTotussa 26.6.–1.7. välisenä aikana.

Ilmoitusten lukumäärät ovat poikkeuksellisen suuret, kun niitä toimitetaan ensimmäistä kertaa. Sen vuoksi ilmoitukset tuodaan eTotuun näkyviin porrastetusti. Porrastus koskee kuntia, joiden ilmoitusten lukumäärä ylittää ensimmäisellä ilmoitusten välityskerralla 400 ilmoitusta. Tällöin ilmoitukset välitetään noin 300 ilmoituksen viikkotahdilla, siten että maanantaisin tuodaan aina seuraava ilmoitusjoukko näkyviin.

Syksyn 2017 muutokset ja kehittämistoimet

Syksyllä eTotuun on luvassa paljon toivottu uudistus, kun Kelan tiedossa olevat asiakkaan puhelinnumerot aletaan välittää eTotun ilmoituksen yhteydessä.

Syksyn aikana myös ilmoitusten ja asiakirjaliitteiden käsittely paranee:

  • Palveluun lisätään mahdollisuus ladata kaikki liitteet kerralla.
  • Liitteiden avauksen tai tallennuksen yhteydessä käytetään asiakirjan nimeä.
  • Liitteiden avaaminen kuvakkeesta siirtää taustalla näkyvät uudet ilmoitukset ensimmäiselle sivulle.

Palveluun lisätään myös ilmoitukset alle 25-vuotiaista työttömistä, jotka ovat saaneet pääasiallisena toimeentulonaan perustoimeentulotukea.

Palvelun yhteyteen on tulossa tarjolle uusi rajapinta ilmoitusten välitykseen. Uusi rajapinta on integroitavissa kunnan omaan järjestelmään. Rajapinnan käyttöönotosta kiinnostuneet kunnat tai kuntien järjestelmätoimittajat voivat ottaa yhteyttä osoitteeseen toimeentulotuki.tiedonvalitys@kela.fi.

Kelan sekä Helsingin ja Tampereen kaupunkien välillä on käynnissä kokeilu, jossa Kelmun kautta välitetään listaukset henkilöistä, joille on maksettu työmarkkinatukea 200 päivää tai tuki on alkanut välittömästi työttömyyspäivärahan enimmäisajan jälkeen.

Listat on toimitettu kunnille tämän vuoden alusta alkaen paperilla. Listaukset ovat tarkoitettu kunnan työllisyyspalvelujen käyttöön. Valtakunnallisesti Kelmun kautta välittyvät listaukset on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä. Lisätietoja laajennuksesta on luvassa syksyn aikana.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskutukseen liittyvät henkilöluettelot toimitetaan kunnille entiseen tapaan.

Lisätietoja muutoksista

Kelan Kehittämispalvelut
suunnittelija Petri Tupala
suunnittelija Jukka Veijalainen
etunimi.sukunimi@kela.fi

Teknisissä ongelmissa ota yhteys ict-asiakastuki@kela.fi.