Siirry sisältöön

Opintotuen asumislisä säilyy Ahvenanmaalla ja ahvenanmaalaisilla


Opintotuen asumislisä säilyy Ahvenanmaan maakunnan alueella vuokralla asuvilla ja opiskelevilla opiskelijoilla. Asumislisä säilyy myös Manner-Suomessa vuokralla asuvilla ja opiskelevilla ahvenanmaalaisilla opiskelijoilla, jotka saavat opintotukensa Ahvenanmaan maakunnalta.

Manner-Suomen opintotuki muuttuu 1.8.2017 alkaen niin, että Suomessa asuvat opiskelijat voivat yleensä saada opintotuen asumislisän sijaan yleistä asumistukea. Asumislisän maksaminen päättyy muilta kuin ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevilta ja Suomessa kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen maksullisessa koulutuksessa opiskelevilta, kun opiskelija asuu oppilaitoksen asuntolassa.

Ahvenanmaa ei siirrä opiskelijoitaan yleisen asumistuen piiriin. Myöskään Ahvenanmaalla opiskelevat mannersuomalaiset eivät siirry yleisen asumistuen piiriin.

Jos Manner-Suomen opintotuen piiriin kuuluva opiskelija opiskelee tai esimerkiksi suorittaa opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun Ahvenmaalla, hän voi saada opintotuen asumislisää. Asumislisän määrä on yleensä 210 euroa kuukaudessa.

Ahvenanmaalla vakituisesti asuvat opiskelijat kuuluvat Ahvenanmaan oman opintotuen piiriin. He voivat jatkossakin saada Ahvenanmaan opintotuen asumislisää, jonka enimmäismäärä on 222 euroa kuukaudessa.

Jos Ahvenanmaan opintotuen asumislisää saava opiskelija asuu samassa asunnossa muiden henkilöiden kanssa, hän ei kuulu samaan asumistuen ruokakuntaan. Jos opiskelija asuu yhdessä oman tai puolisonsa lapsen kanssa, perhe voi saada yleistä asumistukea, mutta ei asumislisää.

Manner-Suomessa opiskelee noin 200 ahvenanmaalaista opiskelijaa. Ahvenanmaalla opiskelee 100–150 mannersuomalaista opiskelijaa.

Lisätietoja asiakkaille: