Siirry sisältöön

Saitko opiskelupaikan? Hae ajoissa opintotukea ja asumistukea

Opintotuen ja opiskelijoiden asumisen tuen muutokset vaikuttavat opiskelijoiden etuusasiointiin. Opintotuki ja asumistuki haetaan erikseen.

Opiskelijoiden asumisen tuen muutos koskee sekä uusia että vanhoja opiskelijoita. Opintotuen asumislisä lakkaa ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät 1.8. yleisen asumistuen piiriin.

Tiedätkö jo, miten syksyllä asut? Hae asumistukea nyt

Opiskelija voi tehdä syksyn asumistukihakemuksen, kun hänellä on vuokrasopimus ja hän tietää, kenen kanssa asuu ja kuinka suuret hänen syksyn tulonsa ovat.

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Jos joku ruokakuntaan kuuluvista saa jo yleistä asumistukea, hänen pitää hakea tuen tarkistamista.

Tuen saamiseen vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien tulot. Samaan ruokakuntaan kuuluvat aina puoliso ja muut lähisukulaiset sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet.

Hakemukseen pitää liittää vuokrasopimus myös silloin, kun hakija asuu opiskelija-asunnossa. Vuokrasopimusta ei tarvitse toimittaa, jos Kela saa vuokrasopimustiedot vuokranantajalta sähköisesti. Vuokrasopimuskyselyssä mukana olevat vuokranantajat voi tarkistaa kela.fistä tai tarvittaessa tietysti myös omalta vuokranantajalta. 

Katso vuokranantajat, joilta Kela saa vuokrasopimustiedot sähköisesti.

Asumistuki voidaan myöntää elokuusta alkaen, jos hakemus on Kelassa syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi vuokrasopimuksen pitää olla voimassa elokuun 1. päivästä alkaen ja asuntoon pitää myös muuttaa elokuun aikana.

Hae opintotuki, kun olet varmistanut opiskelupaikkasi

Uusi opiskelija voi hakea opintotukea, kun hän on varmistanut opiskelupaikkansa. Jos koulutukseen liittyy opiskelupaikan vastaanottaminen, opintotukihakemus kannattaa tehdä heti sen jälkeen. Opintotuki kannattaa hakea kerralla koko opiskeluajalle. Opintotukea voi saada aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Jos vanhempansa luota muuttavalla opiskelijalla ei vielä ole asuntoa opiskelupaikkakunnalla, opintoraha myönnetään saman suuruisena kuin opiskelijalle, joka asuu vanhempansa luona. Kun opiskeluasunto on varmistunut, opiskelijan on tehtävä muuttoilmoitus ja sen jälkeen opintotuen muutosilmoitus asumisen muutoksesta.

Opintotuen asumislisää voivat jatkossakin saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat. Lisäksi sitä maksetaan Suomessa kansan- tai urheiluopiston maksullisessa koulutuksessa opiskeleville, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa.

Hakemukset kannattaa tehdä verkossa

Kelan laskureilla (www.kela.fi/laskurit) voi arvioida, mitä tukea voi saada ja kuinka paljon.

Sekä opinto- että asumistukihakemuksen voi tehdä Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi. Myös liitteet voi lähettää verkossa.  

Lisätietoja asiakkaille: