Syksyn opintolainan voi nostaa 1.8. alkaen

Kela on tarkistanut opintojaan jatkavien opintolainat lukuvuodeksi 2017–2018. Seuraavan lukuvuoden lainatakauspäätökset on lähetetty 103 744 opiskelijalle. Opintolainan ensimmäisen erän voi nostaa pankista elokuun alusta alkaen.

Opintolainamääriä on korotettu viime lukuvuodesta. Tavallisin opintolaina on nyt 650 e/kk, kun se viime lukuvuonna oli 400 e/kk. Opiskelija voi siis saada opintolainaa syksyllä 2 600–3 250 euroa ja 1.1.2018 alkaen tavallisesti 3 250 euroa.

Myös toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat nyt nostaa lukuvuoden opintolainansa kahdessa erässä.

Opiskelijan on sovittava opintolainan nostamisesta pankin kanssa. Opiskelija voi itse päättää, nostaako hän opintolainaa ja kuinka paljon. Jos lukuvuoden 2016–2017 opintolainaa on vielä nostamatta, sen voi nostaa heinäkuun loppuun mennessä.

Maksuhäiriö ei estä opintolainan valtiontakausta

Maksuhäiriö ei enää estä opintolainan valtiontakauksen myöntämistä. Jos toisen asteen oppilaitoksen opiskelijan maksuhäiriö on aiemmin estänyt lainatakauksen myöntämisen, hän voi nyt hakea takausta. Korkeakouluopiskelijoiden lainatakausoikeus on selvitetty automaattisesti.

211 opiskelijalle ei myönnetty opintolainan valtiontakausta. Takausta ei myönnetä, jos opiskelijan aiempi opintolaina on Kelan perittävänä. Lainantakaus voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin myöntää myös perittävänä olevasta opintolainasta huolimatta. Kela lähettää hylkäyspäätöksen mukana tarkemmat ohjeet siitä, missä tilanteessa lainantakaus voidaan myöntää.

Viime vuonna hylkäävän päätöksen sai 1 760 opiskelijaa, kun myös maksuhäiriö saattoi estää lainatakauksen.

Lainatakauspäätös lähetettiin nyt 102 761 opintotuen saajalle ja 983 aikuiskoulutustuen saajalle. 1 312 opintojaan jatkavan opiskelijan lainatakausoikeus ratkaistaan myöhemmin samalla kertaa, kun opiskelijan tekemä opintotuen hakemus tai muutosilmoitus ratkaistaan. Opiskelija voi tarkistaa lainatakauksen voimassaolon Kelan asiointi- tai puhelinpalvelusta.

Vuosi sitten lainatakauspäätöksen sai 96 000 opiskelijaa.

Opintotuki painottuu opintolainaan

Opintotuki koostuu elokuun alusta alkaen suurelta osin opintolainasta. Tyypillisestä opintotuesta 650 e/kk on opintolainaa ja 250 e/kk opintorahaa. Opintorahan osuus opintotuen yhteismäärästä on viimeksi ollut yhtä alhainen 1990-luvun alussa.

Opiskelijoiden siirtyminen yleiseen asumistukeen kompensoi opintotuen lainapainotteisuuden kasvua. Opiskelijoille myönnettävä keskimääräinen asumistuki on noin 2 000 euroa vuodessa eli 700 euroa nykyistä asumislisää enemmän.

Korkeakouluopiskelijoilla opintolainan käyttöön vaikuttaa myös opintolainahyvitys. Jos 1.8.2014 tai sen jälkeen ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittanut korkeakouluopiskelija suorittaa tutkintonsa määräajassa, Kela voi maksaa osan hänen opintolainastaan opintolainahyvityksenä. Suoraan pankille maksettava hyvitys voi olla jopa kolmasosa opiskelijan opintolainasta.

Ennen vuotta 2014 opintonsa aloittaneet korkeakouluopiskelijat voivat saada lähes vastaavan edun verotuksen opintolainavähennyksenä.

Keväällä nostettujen uusien opintolainojen keskikorko oli Suomen Pankin tilastojen mukaan 0,65 %. Opintolainojen korot eivät ole koskaan aikaisemmin olleet näin alhaalla.

Lisätietoja:

kela.fi/opiskelijat
Opiskelijoiden palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 8–17
Opintotuki Facebookissa
Kysy Kelasta –palsta