Ammatilliset kuntoutuspalvelut

Kela järjestää henkilön työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina vakuutetun työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.

Työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä arvioitaessa huomioidaan sairauden lisäksi myös henkilön muu kokonaistilanne, kuten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä muut elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät.

Kela järjestää ammatillisena kuntoutuksena seuraavia palveluja:

Ammatillisen kuntoutuksen palvelujen hankinnoista löytyy tietoa Hankinnat -sivulta.

Kelan ja TE-toimiston yhteistyö osatyökykyisten työttömien ohjauksessa:

Viimeksi muokattu 12.1.2018
Sivu päivitetty 30.12.2014