Asiakaspalveluyksiköt

Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa asiakaspalvelusta kaikissa palvelukanavissa sekä asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakkuuspalvelujen tulosyksikköön kuuluu kuusi alueellista asiakaspalveluyksikköä.

Lisätietoja:

Viimeksi muokattu 22.3.2017
Sivu päivitetty 21.12.2015