Omien tulojen laskurit

Vuositulorajalaskurilla voit arvioida, kuinka suuri on vuositulorajasi. Voit saada vuositulorajasi verran muita tuloja opintotuen lisäksi, eivätkä tulosi tällöin vaikuta opintotukeesi.

Tukikuukausilaskurilla voit arvioida, moneltako kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea, jos tiedät vuositulojesi määrän.

Tulovalvontalaskurilla voit arvioida, joudutko maksamaan opintotukea takaisin tulovalvonnassa, jos tiedät sekä tukikuukausiesi että vuositulojesi määrän. Jos vuositulorajasi ylittyy, näet myös arvion takaisin perittävästä tuen määrästä.

Ohjeita laskureiden käyttöön

Sinulle lasketaan henkilökohtainen vuosituloraja jokaiselle vuodelle, jonka aikana saat opintotukea. Vuositulorajasi määräytyy sen perusteella, moneltako kuukaudelta olet nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana. Tukivuodella tarkoitetaan sitä kalenterivuotta, jolta tuki on maksettu. Voit saada tulot milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaasi.

Laskureissa tukikuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolta olet saanut opintorahaa ja asumislisää tai jompaa kumpaa niistä. Kuukautta, jolta maksettuun tukeen et ole ollut oikeutettu (koko tuki peritään takaisin tai sen takaisinperinnästä luovutaan), on tueton kuukausi tulovalvonnassa.

Laskureissa ei käytetä senttejä, toisin kuin lopullisessa tulovalvonnassa. Pyöristä siis tulosi ylöspäin lähimpään täyteen euroon.

Kannattaa muistaa, että kaikki laskureiden antamat vastaukset ovat arvioita. Lisää tietoa opiskelijan omien tulojen vaikutuksesta opintotukeen löydät Opintotuki-sivuilta.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 27.10.2015
Sivu päivitetty 22.10.2012