Sairastamiseen liittyvien tukien laskurit

Sairauspäivärahan määrän laskurilla voit arvioida, paljonko saat sairauspäivärahaa verotuksessa vahvistetun työtulon, 6 kuukauden tulojen tai Kelasta saamasi etuuden perusteella.

Sairauspäivärahakauden laskurilla voit laskea sairauspäivärahan omavastuuajan, enimmäisajan ja ensisijaisuusajan työeläkkeeseen nähden sekä miltä ajalta sairauspäiväraha saat.

Erityishoitorahan määrän laskurillavoit arvioida, paljonko saat eriyishoitorahaa verotuksessa vahvistetun työtulon tai 6 kuukauden tulojen perusteella. Erityishoitoraha korvaa ansiomenetyksiä sairaan tai vammaisen lapsen hoidon ajalta.

Viimeksi muokattu 12.9.2016
Sivu päivitetty 22.10.2012