Asumisavustus

Kela voi maksaa asevelvolliselle asumisavustusta, jos hän maksaa esimerkiksi vuokraa tai vastiketta palveluksensa aikana. Asumisavustus on osa Kelan maksamaa sotilasavustusta.

Kela voi korvata palveluksessa olevan asevelvollisen tai avustukseen oikeutetun omaisen vakinaisen

  • vuokra-asunnon
  • asumisoikeusasunnon
  • osaomistusasunnon tai
  • omistusasunnon asumismenot.

Kela maksaa asumisavustuksena todelliset asumismenot. Asumismenoja ovat vuokra, yhtiövastike, erikseen maksetut lämmityskustannukset ja vesimaksut, asuntolainojen korot, sähkö- ja kaasumaksut sekä omakotitalon hoitomenot.

Sähkölaskut ja vesilaskut korvataan, jos ne erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana tai palveluksen päättymiskuukauden aikana. Jos asevelvollinen asuu avoliitossa, asumisavustuksena korvataan asevelvollisen osuus sähkölaskuista. Korvaus maksetaan yleensä asevelvollisen omalle tilille. Avopari maksaa itse koko laskun laskuttajalle.

Lisäksi Kela ottaa asumismenoina huomioon oman asunnon hankkimista tai kunnostamista tai asumisoikeusmaksun maksamista varten otettujen lainojen korot.

Internet, sauna- ja autopaikkamaksut, takuuvuokra, vuokraennakko, asunnonvälityspalkkio, kiinteistövero tai kotivakuutus eivät ole korvattavia asumismenoja.

Siviilipalveluspaikka kustantaa asevelvolliselle asunnon palveluksen ajaksi, joten Kela ei maksa siihen asumisavustusta. Asevelvollinen voi kuitenkin tällöin saada Kelalta asumisavustusta vakinaisen asuntonsa menoihin.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 11.6.2015
Sivu päivitetty 11.6.2015