Muutoksenhaku

Ravintolanpitäjä, joka on tyytymätön tehtyyn valtionavustuspäätökseen, saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen liitteenä on tarkemmat ohjeet valituksen tekemisestä.

Viimeksi muokattu 7.1.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012