Avoterapiahankinnat

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluna fysioterapiaa, lymfaterapiaa, allasterapiaa ja ratsastusterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta, musiikkiterapiaa, psykoterapiaa, perheterapiaa ja kuvataideterapiaa, monimuotoryhmäterapiaa sekä päiväkuntoutusta.

Avoterapiapalvelujen hankinnat sopimuskaudelle 2015–2018 järjestettiin keväällä 2014

Kelan vuoden 2014 vakuutuspiirijaon mukaiset vakuutuspiirit ovat hankkineet Kelan kuntoutuslain 9 ja 10 §:n mukaiset vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelut sopimuskaudelle 2015–2018 keväällä 2014 järjestetyn tarjouskilpailun avulla.

Lisähankinnat

Mikäli vakuutuspiirit (vuoden 2014 vakuutuspiirijaon mukaiset vakuutuspiirit) eivät voi kattaa palvelujen tarvetta voimassa olevilla sopimuksilla, voivat ne tehdä avoterapiapalvelujen osalta lisähankintoja sopimuskaudelle 2015–2018. Vakuutuspiirien järjestämien lisähankintojen tarjouspyynnöt ja muu tarjouskilpailun materiaali sopimuskaudelle 2015–2018 julkaistaan tällä sivulla.

Avoterapiapalvelujen lisähankintojen tarjouskilpailun materiaali ja kaikki ko. hankintaa koskeva tieto annetaan tällä sivulla, sivulta aukeavissa linkeissä ja ko. vakuutuspiirin tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti. Muualla tai muuta kautta mahdollisesti annettu tieto ei sido hankintayksikköä eikä sellaista tietoa tarjousta tehtäessä tule tarjoajan ottaa huomioon.

Tarjouskilpailun materiaali

Tarjouspyynnöt

Muu tarjouskilpailun materiaali / Annat material i anslutning till anbudsförfarandet

Viimeksi muokattu 29.12.2017
Sivu päivitetty 23.11.2016