Kuntoutus, palveluntuottajille ohje vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kotikäyntilisän laskuttamiseen

Kotikäyntilisä on kokonaiskorvaus erityisolosuhteista ja matkasta johtuvista kustannuksista. Kotikäyntilisä ei koske ratsastusterapiaa tai allasterapiaa. Kotikäyntilisää maksetaan silloin, kun kuntoutus toteutuu asiakaskohtaisen kuntoutuspäätöksen mukaisesti muualla kuin palveluntuottajan varsinaisessa toimipaikassa. Kotikäyntilisä maksetaan myös ohjauskäynneistä, yhteistyökäynneistä ja liikunta- ja harrastuskokeiluista.

Kotikäyntilisä on terapiakäynnin keston mukainen hinta korotettuna 

  • 50 %:lla, jos edestakainen matka on alle 36 kilometriä
  • 70 %:lla, jos edestakainen matka on 36–70 kilometriä
  • 100 %:lla, jos edestakainen matka on yli 70 kilometriä.

Jos kotikäynneistä aiheutuu vain yhdensuuntaisia matkoja, noudatetaan edellä mainittuja kilometri­määriä ja kotikäyntilisiä.

Esimerkki kotikäyntilisän maksamisesta yhdensuuntaisilla matkoilla:

  • Terapeutti asuu paikassa T
  • Asiakas A asuu 95 km päässä T:stä
  • Asiakas B asuu 5 km päässä asiakas A:sta
  • Asiakas C asuu 25 km päässä asiakas B:stä ja 20 km päässä paikkakunnalta T.

Kotikäyntilisät maksetaan seuraavasti:

  • A asiakas yhdensuuntainen matka 95 km kotikäyntilisä 100 %
  • B asiakas yhdensuuntainen matka A:lta B:lle 5 km kotikäyntilisä 50 %
  • C asiakas yhdensuuntainen matka B:ltä C:lle 25 km ja terapeutin kotimatka 20 km (= 45 km) kotikäyntilisä 70 %

Jos terapeutilla on hoidettavanaan matkan varrella muitakin kuin Kelan asiakkaita, kotikäyntilisän määrittelyssä suoritetaan kustannusten vertailu. Vertailussa ovat terapeutin todellisen matkan perusteella määritelty kotikäyntilisä ja laskennallinen kotikäyntilisä. Laskennallista kotikäyntilisää määriteltäessä otetaan huomioon matka lähtöpaikasta (terapeutin koti/toimipaikka/edellinen Kelan asiakas) Kelan asiakkaalle ilman käyntiä ulkopuolisella asiakkaalla. Todellisen matkan perusteella määriteltyä kotikäyntilisää verrataan laskennalliseen kotikäyntilisään ja terapeutille maksetaan koti­käyntilisä halvemman vaihtoehdon mukaan.

Sopimuksen mukaan (sopimus vaikeavammaisten yksilöterapiapalveluista vuosille 2015–2018, kohta 3) Kela voi maksaa kotikäyntikorotuksen lisäksi erillisen matkakorvauksen yli 100 km ylittävän yhdensuuntaisen, yhden terapiakerran kotikäyntimatkan osalta. Erillinen matkakorvaus korvataan Verohallinnon voimassa olevien kilometrikorvausten mukaisesti.

Ilmoita matkareitti sekä kilometrimäärät hakemuksessa, tämä toimii maksamisen edellytyksenä.

Lisätietoa Kelan avoterapiastandardista (voimassa 1.1.2015 alkaen).