Vanhuuseläke

Kansaneläkelain mukainen vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Lisäksi vaaditaan, että

  • asut tai olet asunut Suomessa vähintään laissa edellytetyn kolmen vuoden asumisajan
  • muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle tulorajan.

Kela myöntää vanhuuseläkkeen hakemuksesta 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Takautuva hakuaika on kuusi kuukautta. Vanhuuseläkettä voit hakea myös verkossa asiointipalvelun kautta.

Jos saat Kelasta työttömyys- tai työkyvyttömyyseläkettä, Kela muuttaa sen ilman hakemusta vanhuuseläkkeeksi, kun täytät 65 vuotta. Tällöin kansaneläkkeen määrä voi muuttua, jos alat saada jotakin uutta eläkettä tai työeläkkeisiin tulee muutoksia.

Vanhuuseläkkeellä ollessasi voit vapaasti tehdä työtä eikä eläkkeesi pienene. Uudesta työstä kertyy työeläkettä.

Vanhuuseläkkeen ohella voit saada lapsikorotusta, eläkettä saavan hoitotukea, rintamalisiä ja eläkkeensaajan asumistukea.

Voit itse päättää, haluatko ottaa vanhuuseläkkeen varhennettuna. Se voi alkaa 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Varhennettu vanhuuseläke on pysyvästi pienempi kuin normaali vanhuuseläke.

Jos saat työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä, voit hakea vanhuuseläkettä 62-vuotiaana. Silloin siihen ei tehdä varhennusvähennystä.

Lykkäyskorotus

Jos haluat lykätä vanhuuseläkkeen alkamaan myöhemmin kuin 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, eläkettäsi korotetaan 0,6 prosentilla. Korotus lasketaan jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkaminen lykkääntyy. Korotuksella ei ole ylärajaa. Kansaneläkettä ei kuitenkaan koroteta niiltä kuukausilta, joilta hakijalla ei 65 vuotta täytettyään ole oikeutta saada kansaneläkettä (esimerkiksi ulkomailla asumisen takia).

Viimeksi muokattu 30.6.2014
Sivu päivitetty 23.12.2013