Eläkkeelle jäävän pikaopas

Jos työeläkkeesi on pieni tai sitä et saa ollenkaan, voit saada kansaneläkettä. Pikaoppaan avulla saat kuvan siitä, milloin voit saada eläkettä tai muita etuuksia Kelasta.

Siirry

Työkyky heikentynyt

 

Paljonko työkyvyttömyyseläke olisi?

Jos sairaudestasi tai vammastasi aiheutuva työkyvyttömyys jatkuu etkä voi saada sairauspäivärahaa, voit hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Sitä voi maksaa työeläkelaitos, Kela tai molemmat.

Lue lisää
 

Hae kuntoutustukea tai kansaneläkettä

Hae kuntoutustukea tai kansaneläkkeenä työkyvyttömyyseläkettä.

Lue lisää
 

Kela lähettää päätöksen eläkkeestäsi

Kela myöntää työkyvyttömyyseläkkeen hakemuksestasi ja lähettää siitä sinulle päätöksen. Päätöksen saaminen voi kestää yli 10 viikkoa.

Lue lisää
 

Voisitko saada takuueläkettä?

Tarkista, olisitko oikeutettu takuueläkkeeseen. Takuueläke turvaa vähimmäiseläkkeen. Voit hakea takuueläkettä suullisesti tai Kelan asiointipalvelussa.

Lue lisää
 

Takuueläkepäätös

Kela myöntää takuueläkkeen hakemuksestasi ja lähettää siitä sinulle päätöksen.

Vanhuuseläkettä Kelasta

 

Paljonko saisit vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä?

Vanhuuseläkettä maksavat työeläkelaitokset ja Kela. Kela maksaa vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä, jos työeläkkeesi jää pieneksi tai et saa sitä lainkaan.

Lue lisää
 

Jäätkö työeläkkeelle ennen kuin täytät 65 vuotta?

Voi valita haetko varhennettua vanhuuseläkettä Kelasta vai et, jos työeläkeikäsi on alempi kuin 65 vuotta. Silloin kansaneläkkeeseen tehdään varhennusvähennys. Voit hakea kansaneläkettä yhtä aikaa työeläkkeen kanssa. Jos et tässä vaiheessa hae kansaneläkettä varhennettuna, hae se, kun täytät 65 vuotta.

Lue lisää
 

Kela lähettää päätöksen eläkkeestäsi

Kela myöntää vanhuuseläkkeen hakemuksestasi ja lähettää siitä sinulle päätöksen. Päätöksen saaminen voi kestää noin 7 viikkoa.

Lue lisää
 

Takuueläke turvaa vähimmäiseläkkeesi

Muista hakea myös takuueläkettä, jos olet siihen oikeutettu. Voit tehdä sen suullisesti tai Kelan asiointipalvelussa.

Hae etuutta Lue lisää
 

Kela lähettää päätöksen eläkkeestäsi

Kela myöntää vanhuuseläkkeen ja takuueläkkeen hakemuksestasi ja lähettää sinulle päätöksen.

Eläkettä verotetaan

 

Kun jäät eläkkeelle, toimita verokorttisi Kelaan

Kun olet jäänyt eläkkeelle toimita Kelaan ja työeläkkeesi maksajalle verokortti eläkettä varten, kun olet saanut eläkepäätöksesi. Myöhemmin sitä ei enää tarvitse tehdä. Seuraavina vuosina Kela saa tiedot suoraan verottajalta.

Lue lisää

Eläkkeellä ja alle 16-vuotiaita lapsia

 

Hae lapsikorotusta, jos sinulla on alle 16-vuotiaita lapsia

Jos olet eläkkeellä ja sinulla on alle 16-vuotias lapsi tai lapsia huollettavanasi, hae Kelasta lapsikorotusta.

Lue lisää
 

Kela myöntää lapsikorotuksen

Lapsikorotus lakkaa automaattisesti, kun huollettava täytää 16-vuotta.

Tukea asumiseen

 

Asumistukea tulossa?

Kela laskee oikeutesi asumistukeen ja tekee päätöksen.

Lue lisää

Muut tuet eläkeläiselle

 

Kun kunto heikkenee eläkkeellä

Voit saada korvausta sairauden hoitoon liittyvien matkojen kustannuksista.

Lue lisää