Näin haet eläkettä saavan hoitotukea

Hae eläkettä saavan hoitotukea verkosta

Lähetä hakemus ja liitteet helposti verkossa. Selkeä puhelimella otettu kuva käy liitteeksi.

Lähetä hakemus
  1. Hae eläkettä saavan hoitotukea verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa. Liitä hakemukseen
    • mahdollisimman tuore lääkärinlausunto C (ei puolta vuotta vanhempi) tai B-lääkärinlausunto, jos siitä ilmenevät hakemuksen ratkaisemisessa tarvittavat tiedot.
    • Jos ilmoitat sairaudesta tai vammasta aiheutuneita kustannuksia, liitä mukaan tarvittavat kuitit tai selvitykset näistä kustannuksista.
    • Voit halutessasi liittää mukaan myös asuinkuntasi sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijän tai muun tilanteesi tuntevan henkilön antaman selvityksen avuntarpeestasi, käyttämistäsi palveluista ja erityiskustannuksista.
  3. Hae myös tuelle jatkoa ja korotusta verkossa.
  4. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu ja paljonko etuutta saat. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa hoitotukihakemuksen / vammaistukihakemuksen (EV 256) ja postittaa sen liitteineen Kelaan.

Voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi, jos sinun on itse hankala hoitaa Kela-asioitasi. Tätä varten sinun pitää toimittaa Kelaan valtakirja, josta selviää, kuka voi hoitaa asioitasi.

Jatkohakemus liitteineen kannattaa toimittaa mahdollisimman nopeasti Kelaan, jotta tukeen ei tule katkosta. Tee jatkohakemus kuitenkin viimeistään puolen vuoden kuluessa edellisen tukijakson päättymisestä.

Vammaistuen korotushakemukseen tarvitaan yleensä uusi lääkärinlausunto, paitsi silloin kun korotusta haetaan erityiskustannusten perusteella.

Kela myöntää tuen takautuvasti enintään puolen vuoden ajalta. Takautuvuus harkitaan aina hakemusta käsiteltäessä

Tietoa siitä, kuinka kauan hakemusten käsittely Kelassa kestää, löydät Hakemusten käsittelyajat -sivulta.  

Lue lisää

Viimeksi muokattu 18.7.2017
Sivu päivitetty 19.5.2014