Hoitotuen määrä

Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Erityiskustannukset ovat ylimääräisiä kustannuksia, joita sairaudesta tai vammasta aiheutuu. Ne voivat korottaa perustuen korotetuksi tueksi.

Perushoitotuki 61,71 e/kk

Henkilölle, joka tarvitsee vähintään viikoittain apua tai ohjausta ja valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissa (esimerkiksi pukeutuminen, peseytyminen).

Jos henkilö tarvitsee apua ainoastaan kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa, hoitotukea ei voida myöntää.

Sokealla ja liikuntakyvyttömällä on aina oikeus vähintään perushoitotukeen.

Korotettu hoitotuki 153,63 e/kk

Henkilölle,  joka tarvitsee joka päivä aikaa vievää apua useissa henkilökohtaisissa toiminnoissaan (esim. syömisessä, pukeutumisessa, peseytymisessä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa) tai huomattavissa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa (esim. muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa)

Ylin hoitotuki 324,85 e/kk

Henkilölle, joka tarvitsee ympärivuorokautista toisen henkilön hoitoa ja valvontaa eikä pärjää yksin kuin lyhyen aikaa.

Tulojen ja muiden etuuksien vaikutus

Hoitotukeen eivät vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot eikä omaisuus.

Jos saat saman sairauden tai vamman takia tapaturma-/liikennevakuutusjärjestelmästä maksettavaa hoitotukea tai haittalisää tai vammaistukea vastaavaa etuutta ulkomailta, vammaistuesta voidaan vähentää toisen etuuden määrän.

Maksaminen

Hoitotuki maksetaan kuukausittain aina kuun 7. päivä. Jos 7. päivä ei ole pankkipäivä, Kela maksaa tuen edeltävänä pankkipäivänä.

Hoitotuki maksetaan hakijan pankkitilille. Jos olet alle 18-vuotias, hoitotuki maksetaan huoltajasi ilmoittamalle tilille.

Hoitotuki on verotonta tuloa.

Hoitotukeen on oikeus vain Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla henkilöllä. Tämä edellyttää, että hakija on asunut Suomessa tai toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vähintään 3 vuotta. Lisätietoja maasta- ja maahanmuutto-osiosta.

Viimeksi muokattu 4.1.2017
Sivu päivitetty 1.1.2015