Elatusvelvolliselle

Elatusvelvollinen on vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua.

Jos elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua, lapsen kanssa asuva vanhempi voi hakea elatustuen Kelasta. Tällöin Kela maksaa vanhemmalle elatustuen ja perii elatusvelvolliselta kaikki maksamatta jätetyt elatusavut viivästyskorkoineen sekä jatkossa kuukausittain erääntyvät elatusavut. Näitä perittäviä elatusapuja kutsutaan elatusapuvelaksi.

Kela lähettää elatusvelvolliselle kirjeen, jossa kerrotaan mm. elatusapuvelan määrä sekä velan maksuun liittyvä eräpäivä, tilinumero ja viitenumero.

Niin kauan kun Kela maksaa elatustuen lasta hoitavalle vanhemmalle, elatusvelvollinen maksaa kaikki elatusavut Kelalle. Jos elatusvelvollinen maksaa elatusavun suoraan lapselle tai vanhemmalle, maksut eivät vähennä Kelan perinnässä olevan elatusapuvelan määrää. Elatusapuvelka vanhenee 5 vuodessa.

Jos et pysty maksamaan elatusapuvelkaa

Jos et pysty maksamaan koko velkaa yhdellä kertaa, ota yhteys Kelan perintäkeskukseen, jotta voitte tehdä maksusuunnitelman. Jos tilinumero tai viitenumero on kadoksissa, voit selvittää sen asiointipalvelusta tai Perintäkeskuksesta. On tärkeää, että käytät oikeita tili- ja viitenumeroita, että maksusi ohjautuu elatusapuvelkaasi.

Jos et ole ottanut yhteyttä Perintäkeskukseen etkä maksa velkaa, se siirtyy suoraan ulosottoon. Kela ei lähetä muistutuskirjettä erääntyneiden velkojen maksamisesta. Kela voi myös myöntää maksuvapautuksen, jos sinulla on tilapäisiä, esim. työkyvyttömyydestä aiheutuvia maksuvaikeuksia.

Elatusvelvolliselta perittyä saadut elatusapusuoritukset kohdistuvat aina vanhimpaan velkaan. Elatusvelvollinen ei siis voi itse määrätä, minkä kuukauden elatusapua maksaa, jos elatusapuvelkaa on kertynyt useammalta kuukaudelta. Jos saat työttömyysetuutta, Kela perii työttömyysetuuden lapsikorotuksen elatusapuvelan lyhennykseksi.

Perinnän jälkeen Kela maksaa elatusavun elatustuen saajalle, jos lapselta on jäänyt elatusapua saamatta. Peritty elatusapu maksetaan tuensaajalle kuukauden 25. päivä.

Viimeksi muokattu 31.12.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012