Erityisavustus

Erityisavustus on osa Kelan maksamaa sotilasavustusta. Kela voi harkinnan mukaan myöntää sotilasavustukseen oikeutetulle omaiselle erityisavustusta tarpeellisiin ja määrältään kohtuullisiin menoihin.

Erityisavustukseen oikeuttavia menoja ovat mm.

  • muut kuin vähäiset terveydenhoitomenot (esim. lääkärin määräämät lääkkeet, sairaalamaksut, hammashoitokulut sekä näön tarkastuksesta ja silmälasien hankinnasta aiheutuneet menot)
  • lasten hoitoon liittyvät menot (esim. lastenvaunut, -rattaat, sänky tai turvaistuin keskimääräisen hintatason mukaisena)
  • omaisen opintolainan korot
  • muuttokustannukset
  • hautauskustannukset sekä
  • työmatkakustannukset, jotka ylittävät 500 euroa vuodessa.

Kela ei korvaa kodin perustamiseen liittyviä huonekalu-, kodinkone- ym. hankintoja eikä kodinkoneiden korjauskustannuksia. Kela ei myöskään korvaa lastenhoitoon liittyviä menoja, jos lapsi syntyy vasta palveluksen päättymiskuukauden jälkeen.

Erityisavustuksen myöntämisen edellytys on, että menot eivät kuulu perusavustukseen ja ettei hakija saa niistä korvausta muualta. Kela korvaa erityisavustuksena vain hakijan itsensä maksettaviksi jäävät kohtuulliset menot, jos ne erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana tai palveluksen päättymiskuukauden aikana. Muista hakea korvausta laskun maksukuukauden aikana.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 11.6.2015
Sivu päivitetty 11.6.2015