Työttömyysturva ulkomaille

Työnhakija voi tietyin edellytyksin oleskella ulkomailla menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuksiin:

  • Työnhakija rekisteröityy työnhakijaksi toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä tai
  • työnhakija etsii töitä Suomesta ja pysyy Suomessa rekisteröitynä työnhakijana ulkomailla oleskelunsa ajan.

Työttömyysetuuksien maksu, kun henkilö on työnhakijana toisessa Eu- tai Eta-maassa tai Sveitsissä

Suomesta toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin työnhakuun lähtevä työtön työnhakija voi säilyttää oikeutensa Kelan maksamaan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan työttömyyspäivärahaan enintään kolmen kuukauden ajan.

Työttömyysturvan maksaminen EU-maista työtä hakevalle edellyttää, että

  • olet ennen lähtöäsi ollut vähintään neljän viikon ajan työttömänä työnhakijana Suomessa, työvoima- ja elinkeinotoimiston luvalla myös lyhyemmän ajan
  • ilmoittaudut seitsemän päivän kuluessa työnhakijaksi sen maan työvoimaviranomaiselle, josta haet työtä
  • noudatat työnhakuun ja työttömyysetuuden maksamiseen liittyviä velvoitteita työnhakumaassa ja Suomessa. 

Ennen ulkomaille lähtöä sinun tulee Suomessa ottaa yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon, jossa tutkitaan ulkomaan työnhakuun liittyvien edellytysten täyttyminen. Tämän jälkeen Kela antaa työttömyysturvan peruspäivärahan saajalle työnhaussa tarvittavan lomakkeen U2 tai E303. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saajalle lomakkeen antaa etuutta maksava työttömyyskassa. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivän saajana saat lisätietoja omasta työttömyyskassastasi.

Saamallasi lomakkeella U2 rekisteröidyt työnhakijaksi siinä maassa, jossa haet työtä. Sen antanut laitos (Kela tai työttömyyskassa) maksaa sinulle etuuden kuin jos olisit työnhakijana Suomessa.

Sinulle jatketaan työttömyysturvan maksamista Suomesta keskeytyksettä myös Suomeen paluun jälkeen, jos palaat tänne kolmen kuukauden kuluessa. Jos paluusi myöhästyy, menetät oikeuden työttömyyspäivärahaan.

Työttömyysetuuden maksu Suomesta tilapäisen ulkomailla oleskelun ajalta

Työttömäksi työnhakijaksi Suomessa rekisteröitynyt voi oleskella ulkomailla menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen. Edellytyksenä on, että työnhakija katsotaan edelleen vakinaisesti Suomessa asuvaksi. Lisäksi työnhakijan tulee ulkomailla oleskelusta huolimatta pystyä palaamaan nopeasti Suomeen, jos hänelle osoitetaan työtä tai työhaastattelu. Pääsääntöisesti henkilön katsotaan asuvan edelleen Suomessa, jos aiottu ulkomailla oleskelu kestää enintään vuoden. Esimerkiksi kolmen kuukauden aika ulkomailla siten, että oikeus työmarkkinatukeen säilyy, on siis mahdollinen.

Vakuutuskaudet muista EU- ja Eta-maista ja Sveitsistä (lomake U1)

Jos olet työskennellyt Suomessa ja muutat EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, voit hyödyntää työskentelyhistoriaa Suomessa työttömyysetuuden saamiseksi. Suomen työskentelyhistoria todistetaan yleensä lomakkeella U1. Suomessa saat lomakkeen työttömyyskassastasi tai Kelasta, jos et ole kassan jäsen.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.3.2016
Sivu päivitetty 11.6.2015