Sosiaalitoimen etuustietopalvelu

Sosiaalitoimen etuustietopalvelulla (Kelmu) sosiaalitoimen työntekijät voivat katsella Kelan etuuksien vireilläolo-, ratkaisu- ja maksutietoja. Tiedot ovat sellaisia, joita tarvitaan sosiaalitoimen tehtävien hoitamista varten, esimerkiksi asiakasmaksun määrääminen.  Palvelun kautta voidaan myös rekisteröidä maksuvaatimuksia Kelan etuuksiin.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (29 §:n 3 momentti) sisältää säädöksen, jonka perusteella viranomaiset voivat antaa toisilleen lakisääteisiä tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (21 §) antaa sosiaalihuollon viranomaiselle oikeuden saada kansaneläkelaitokselta teknisen käyttöyhteyden avulla salassa pidettäviä tietoja asiakkaan suostumuksesta riippumatta. Asiakkaalle on kuitenkin etukäteen ilmoitettava tästä mahdollisuudesta.

Järjestelmän käyttö

Järjestelmän käyttö perustuu Kelan ja kunnan tai kuntayhtymän väliseen sopimukseen. Sopimuksen laatimista varten voitte olla yhteydessä lähimpään Kelan vakuutuspiiriin. Tietojenkatseluoikeus perustuu lainsäädäntöön.

Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisella Katso-tunnuksella. Katso-organisaatiotunnistus ja valtuutushallinta on maksuton palvelu, joka on luotu organisaatioiden tunnistautumiselle sähköisessä asioinnissa. Verohallinto hallinnoi ja ohjeistaa sitä osoitteessa www.vero.fi/katso.

Tietoja katsellaan selainkäyttöliittymältä, joka on käytettävissä joka päivä. Palvelun tuettu käyttöaika on arkisin klo 8.00–17.00. Mahdolliset vikaantumisesta aiheutuneet häiriöt korjataan tuona aikana. Palvelun tarkemmat käyttöohjeet saadaan avattua palveluun kirjautumisen jälkeen.

Ajankohtaista

Perustoimeentulotuen siirtyessä Kelan hoidettavaksi Kelmun laskutusmalli muuttuu 1.1.2017 alkaen. Lue lisää laskutuksessa tapahtuvista muutoksista.

Opastusvideo

Kelmusta ja uudesta eTotusta on tulossa opastusvideo. Työn alla olevassa videossa esitellään havainnollisesti palvelun käyttöä. Video valmistuu marraskuun aikana. Linkki videoon toimitetaan myös jokaiseen kuntaan katsottavaksi. Lue lisää

Viimeksi muokattu 31.10.2016
Sivu päivitetty 17.10.2014