Kypros

Tämä informaatio on tarkoitettu avuksi matkailijalle mahdollisessa sairaustapauksessa. Näin voit varautua sairastumiseen sekä löytää edelleen oikeaa ja ajantasaista tietoa kohdemaan sairausvakuutuslaitokselta ja muilta kansallisilta toimijoilta. Kela ei voi vaikuttaa siihen, minkälaista sairaanhoitoa ja millä kustannuksilla toisessa valtiossa saa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Terveydenhuolto ja sairaanhoito

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 199 tai 112.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa hoitoa Kyproksen valtiolliseen terveydenhuoltoon kuuluvissa hoitopaikoissa. Tietoa terveyspalveluista saat (englanniksi ja kreikaksi) Kyproksen terveysministeriöstä. Sivulta löytyvät myös terveyspalveluiden yhteystiedot.

Kyproksella on myös yksityisiä lääkäreitä ja hoitopaikkoja. Jos menet hoitoon yksityiselle puolelle, sinun on maksettava kaikki hoitokulut itse. Poikkeuksena on tilanne, jossa olet saanut lähetteen terveyslautakunnalta sellaiseen yksityishoitoon, jota ei valtion hoitopaikoissa ole saatavana.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on voimassa vain Kyproksen tasavallan kreikankielisessä osassa, mutta ei turkkilaisella alueella saaren pohjoisosassa.

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille valtiollisen järjestelmän hoitopaikkaan ja näytä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi sekä henkilötodistuksesi. Erikoislääkärille päästäksesi tarvitset lähetteen valtiollisen järjestelmän yleislääkäriltä.

Potilas maksaa hoidosta omavastuumaksun, joka on yleislääkärillä 15 e ja erikoislääkärillä 30 e. Laboratoriokokeista ja jatkotutkimuksista (esim. röntgen) on maksettava erilliset lisämaksut. Maksutta tai alennetuin hinnoin hoidon saavat tietyt erityisryhmät (mm. osa opiskelijoista ja pitkäaikaissairaista).

Hammaslääkärinhoitoa ei yleensä korvata, joten maksat Kyproksella kaikki kulut itse. Jotkut erityisryhmät (mm. yli 65-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkeläiset ja kroonisesti sairaat) saavat kuitenkin julkisen puolen hammaslääkärin hoidon alennetuin hinnoin tai maksutta.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääsee lääkärin lähetteellä. Kiireellisen hoidon tarpeessa voi mennä myös valtiollisen sairaalan ensiapuyksikköön. Mahdollisen lähetteen lisäksi on esitettävä eurooppalainen sairaanhoitokortti ja henkilötodistus.

Ensiapupoliklinikalla kaikki potilaat maksavat 10 euron suuruisen omavastuuosuuden riippumatta siitä, minkälaista hoitoa heille on annettu. Sairaalamaksuista alennusta saavat mm. yli 65-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkeläiset ja kroonisesti sairaat.

Sairaalamaksuista alennusta saavat mm. yli 65-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkeläiset ja kroonisesti sairaat.

Lääkkeet

Julkisen puolen lääkärin määräämistä lääkkeistä voi saada osittaista korvausta, kun viet reseptin järjestelmään kuuluvaan apteekkiin ja esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi sekä henkilötodistuksesi. 50 %:n korvauksen saavat mm. yli 65-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkeläiset ja kroonisesti sairaat henkilöt.

Sairaankuljetus

Kuljetus ambulanssilla välttämättömän sairaanhoidon saamiseksi on maksutonta, jos potilaalla on eurooppalainen sairaanhoitokortti ja hoidon antaa julkiseen terveydenhuoltoon kuuluva hoitopaikka.

Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse

Jos joudut maksamaan täyden hinnan sellaisesta paikallisen julkisen terveydenhuollon hoidosta, josta olisi kuulunut saada korvaus eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, voit hakea korvauksia jälkikäteen. Korvausta voit hakea joko kohdemaan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta lomakkeella SV 128.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 22.8.2014
Sivu päivitetty 19.10.2012