Ulkomailla asuvat eläkeläiset

Vakituisesti toisessa EU-, Eta-maassa ja Sveitsissä asuvat eläkeläiset, joiden sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa, saavat eurooppalaisen sairaanhoitokortin Suomesta.

Kortissa yhdistyvät eurooppalainen sairaanhoitokortti ja Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Kortin sininen etupuoli on samanlainen kuin tavallisessa eurooppalaisessa sairaanhoitokortissa. Kortin kääntöpuoli on limenvihreä.

Suomessa takakanneltaan limenvihreällä kortilla eläkkeensaaja

  • saa tarvitsemansa hoidon julkisessa terveydenhuollossa kuntalaisen asiakasmaksulla.
  • saa suorakorvauksen yksityisen terveydenhuollon kustannuksista (esim. yksityiset lääkäriasemat)
  • saa apteekissa suorakorvauksen lääkeostoista.

Huom! 1.1.2014 alkaen pysyvästi ulkomailla asuvilla eläkeläisillä on oikeus tarvitsemaansa sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa tilapäisen Suomessa oleskelun aikana. Aiemmin eläkkeensaaja on saanut Suomen julkisessa terveydenhuollossa vain lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa. Suomen yksityisessä terveydenhuollossa syntyneistä kustannuksista korvataan 1.1.2014 alkaen eläkkeensaajan tarvitseman sairaanhoidon kustannukset. Aiemmin on korvattu vain lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon kustannuksia.

Usein kysytyt kysymykset

Kortin hyödyt

Ketkä kortin saavat?
Mihin korttia tarvitaan?
Saako kortin hakematta?
Koskeeko asia eläkeläisiä, jotka asuvat ulkomailla muutaman kuukauden vuodesta?
En ole vastannut Kelalta tulleeseen olosuhdeseurantaan.
Lue vastauksia...

Kortin käyttäminen

Mitä korttia käytän Espanjassa?
Mitä korttia näytän Suomessa terveyskeskuksissa?
Mitä korttia näytän apteekissa?
Kuinka paljon voin ostaa lääkkeitä Suomen apteekista korvattuna?
Toimiiko takakanneltaan limenvihreä kortti yksityisillä lääkäriasemilla?
Entä jos sairastun muualla Euroopassa?
Lue vastauksia...

Kortin hyödyt

Ketkä saavat kortin?
EU-, Eta-maissa ja Sveitsissä vakituisesti asuvat eläkeläiset, joille maksetaan lakisääteistä vanhuus- ja/tai työeläkettä vain Suomesta. Eläkeläiset eivät työskentele asuinvaltiossaan, ja Suomi vastaa heidän sairaanhoitokustannuksistaan.

Mihin korttia tarvitaan?
Kortilla osoitetaan oikeus lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä.

Korttia käytetään myös Suomessa julkisessa terveydenhuollossa, jossa eläkkeensaaja saa tarvitsemansa hoidon kuntalaisen asiakasmaksulla. Lisäksi kortilla saa suorakorvauksen yksityisen terveydenhuollon kustannuksista (esim. yksityiset lääkäriasemat), sairaankuljetuksesta (ambulanssimatkat) sekä apteekissa korvauksen lääkeostoista.

Saako kortin hakematta?
Saa. Kela lähettää kortin niille eläkkeensaajille ja perheenjäsenille, jotka asuvat vakituisesti toisessa EU-, Eta-maassa ja Sveitsissä ja joiden sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa.

Koskeeko asia eläkeläisiä, jotka asuvat ulkomailla muutaman kuukauden vuodesta?
Ei koske. Takakanneltaan limenvihreän kortin saavat vain vakituisesti EU-, Eta-maissa ja Sveitsissä asuvat eläkeläiset ja heidän perheenjäsenensä, joiden sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa.

En ole vastannut Kelalta tulleeseen olosuhdeseurantaan.
Jos olosuhteissasi ei ole tapahtunut muutoksia, sinun ei tarvitse vastata olosuhdeseurantaan. Jos olosuhteissasi on tapahtunut muutoksia, ota viipymättä yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen, jotta asia voidaan selvittää.

Kortin käyttäminen

Mitä korttia näytän Espanjassa?
Jos asut vakituisesti Espanjassa, käytät Espanjan omaa paikallista sairausvakuutuskorttia. Jos oleskelet Espanjassa tilapäisesti esimerkiksi talviajan, mutta asut vakituisesti Suomessa, käytät Kelan myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Kortilla saat lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon, kun oleskelet Espanjassa tilapäisesti.

Mitä korttia näytän Suomessa terveyskeskuksessa?
Suomen julkisessa terveydenhuollossa osoitat hoito-oikeutesi takakanneltaan limenvihreällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

Mitä korttia näytän apteekissa?
Takakanneltaan limenvihreällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat apteekissa korvauksen lääkeostoista.

Saat kortilla suoraan apteekissa sekä erityis- että lisäkorvauksen lääkeostoista. Korvauksen saa Suomessa oleskelun ajaksi tarvittavista lääkkeistä.

Kuinka paljon voin ostaa lääkkeitä Suomen apteekista korvattuna?
Sinulla on oikeus ostaa lääkkeitä apteekista korvattuna sen verran, että ne riittävät Suomessa oleskelusi ajaksi. Lääkevalmisteiden pakkauskokojen ja annosteluohjeiden vuoksi lääkemäärä voi olla hieman suurempi kuin oleskeluajaksi riittävä määrä. Jos oleskelet Suomessa yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta, voit siis ostaa apteekista korvattuna kerrallaan enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän.

Jos haluat hankkia Suomen apteekista lääkkeitä käytettäväksi asuinmaassasi, et saa niistä korvausta Kelasta etkä voi käyttää Suomen apteekissa eurooppalaista sairaanhoitokorttiasi vaan maksat lääkekustannukset kokonaan itse.

Toimiiko takakanneltaan limenvihreä kortti yksityisillä lääkäriasemilla?
Kyllä. Ne yksityiset terveyspalvelujen tuottajat, joilla on suorakorvaussopimus Kelan kanssa, antavat suorakorvauksen takakanneltaan limenvihreällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Jos lääkäriasemalla ei ole suorakorvaussopimusta Kelan kanssa, voit hakea sairaanhoitokustannuksistasi jälkikäteen korvausta Kelasta lomakkeella SV127 (pdf.).

Entä jos sairastun muualla Euroopassa?
Takakanneltaan limenvihreällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saat EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä sairaanhoitoa paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa sekä sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja sairaaloissa. Kortilla hoito tulisi saada paikallisen asiakasmaksun hinnalla. Suomen valtio maksaa jälkikäteen hoidon todelliset kustannukset hoidon antaneelle valtiolle.

Entä jos asun Suomessa ja eläkkeeni maksaa toinen EU-, Eta-maa tai Sveitsi?
Jos asut Suomessa ja saat eläkettä jostakin toisesta EU-, Eta-maasta tai Sveitsistä mutta et Suomesta, eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntää sinulle eläkkeesi maksajamaa. Saadaksesi kortin sinun tulee tällaisissa tapauksissa kääntyä eläkettäsi maksavan maan sairausvakuutuslaitoksen puoleen. Muutokset eivät vaikuta Suomessa vakituisesti asuvan eläkeläisen sairaanhoito-oikeuteen ja hoidon laajuuteen Suomessa millään tavalla. Suomessa asuvilla eläkeläisillä on edelleenkin oikeus käyttää julkisia ja yksityisiä terveydenhuoltopalveluja entiseen tapaan riippumatta siitä, mistä maasta eläke maksetaan.

 

Viimeksi muokattu 15.6.2016
Sivu päivitetty 15.6.2016