Työterveyshuollon korvausten hakeminen

Työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista kirjanpitonsa mukaan tilikausittain. Korvausta haetaan 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisen jälkeen. Hakemuksessa esitetyt kustannukset on pystyttävä selvittämään työnantajan kirjanpidosta.

  • Työnantaja hakee korvausta yhdellä hakemuksella, vaikka palveluja olisi ostettu eri toimipaikoille usealta eri palveluntuottajalta tai palveluntuottaja olisi vaihtunut kesken tilikauden.
  • Hakemuksessa voi olla vain yhden työnantajan kustannuksia. Emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat erillisiä työnantajia. Ne hakevat korvausta omilla, erillisillä hakemuksillaan.
  • Korvaushakemukseen ei tarvita liitteitä. Kela voi tarvittaessa pyytää erikseen lisäselvityksiä kuten työterveyshuollon toimintasuunnitelman, työsuojelutoimikunnan lausunnon tai muun lisäselvityksen.

Työterveyshuollon hakemusten käsittelypaikoista saa tietoa työterveyshuollon korvausten hakemisesta ja maksetuista korvauksista.

Hakemus verkossa

Korvausta voi hakea työnantajien asiointipalvelun kohdassa Työterveyshuollon korvaukset. Asiointipalvelua varten työnantajalla pitää olla Y-tunnus ja Katso-tunniste.

Verkossa työnantaja voi

  • täyttää hakemuksen kokonaan itse tai
  • hyödyntää palveluntuottajan sähköisesti lähettämiä pohjatietoja (kustannus- ja toimintatiedot),
  • nähdä asiointipalvelun kautta lähettämänsä hakemukset ja hakemuksensa käsittelytilanteen ja
  • nähdä korvauspäätökset.

Työterveyshuollon palveluntuottaja voi lähettää työnantajan hakemuksen pohjatiedot Kelaan, kun sillä on

  • tietojen välitykseen soveltuva tietojärjestelmä ja
  • kirjallinen sopimus Kelan kanssa tietojen sähköisestä välityksestä.

Lisäksi palveluntuottaja sopii työnantajan kanssa hakemustietojen lähettämisestä Kelan palvelun kautta.

Verkkopalvelu kysyy vain tarpeelliset tiedot

Verkkopalvelussa työnantajan edustaja määrittelee, ilmoittaako hän vain ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksia vai myös sairaanhoidon kustannuksia, ts. minkä korvausluokan kustannus- ja toimintatietoja hän ilmoittaa. Valintojen perusteella asiointipalvelu ohjaa täyttämään vain ne tiedot, jotka ovat hakijan kannalta tarpeelliset.

Palvelu tarkistaa, että kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu, ja että tarvittavat tiedot on annettu oikeassa muodossa.  Tiedot siirtyvät sähköisesti suoraan Kelan järjestelmiin. Näin hakemusten käsittely nopeutuu.

Hakemus paperilomakkeella

Vaihtoehtoisesti työnantaja voi tulostaa ja täyttää paperilomakkeen Työnantajan korvaushakemus terveydenhuollon kustannuksista SV 98a TTH. Hakemuslomakkeelle on erillinen täyttöohje SV 101a TTH.

Työnantaja voi myös täydentää työterveyshuollon palveluntuottajan esitäyttämän lomakkeen korvaushakemukseksi.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 3.11.2017
Sivu päivitetty 13.12.2014