Työterveyshuollon asiointipalvelu työnantajalle

Työnantaja voi hakea korvausta työterveyshuollon kustannuksista työterveyshuollon asiointipalvelussa. Korvaushakemuksen voi täyttää kokonaan itse tai hyödyntää palveluntuottajan sähköisesti lähettämiä esitietoja. Palvelussa voi lisäksi katsoa asiointipalvelun kautta lähetettyjä hakemuksia. Täältä työnantaja näkee myös hakemuksensa käsittelytilanteen.

Asiointipalvelun käyttöoikeudet ja tunnistautuminen

Asiointipalvelua voi käyttää työnantaja, jolla on y-tunnus ja Katso-tunniste. Palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella. Katso-tunnistautumisesta ja tunnisteen hakemisesta saa lisätietoja verottajan sivulta yritys.tunnistus.fi.

Yrityksen Katso-pääkäyttäjä määrittelee korvaushakemuksen täyttäjälle muokkausoikeudet ja lähettäjälle lähetysoikeudet. Katso-palvelussa muokkausrooli on nimeltään "TATTH Hakemuksen muokkaus" ja lähetysrooli "TATTH Hakemuksen lähetys". Lähetysoikeuksiin sisältyvät myös muokkausoikeudet. Hakemuksen voi lähettää henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus.

Katso-pääkäyttäjä voi määritellä tarvittavan Katso-roolin koko organisaation kattavaksi, jolloin työnantaja hakee korvaukset yhdellä hakemuksella kaikkien toimipaikkojen kustannuksista. Pääkäyttäjä voi myös luoda toimipaikkakohtaiset alitunnisteet. Korvaushakemuksen voi tällöin täyttää ja lähettää toimipaikoittain, jos ne ovat kirjanpidollisesti omia erillisiä kokonaisuuksiaan.

Hakemuksen täyttäminen ohjatusti

Asiointipalvelussa hakija määrittelee, minkä korvausluokan kustannus- ja toimintatietoja hän ilmoittaa. Valintojen perusteella asiointipalvelussa pyydetään täyttämään vain ne tiedot, jotka ovat hakijan kannalta tarpeelliset.

Palvelu ohjaa hakijaa näyttöjen ohjetekstien ja täyttöohjeiden avulla. Yleisiä ohjeita sähköisen hakemuksen tekemiseen on saatavilla Hakemus-näytöillä ja näyttöjen alareunan infoteksteistä. Yksityiskohtaisempiin täyttöohjeisiin on linkki kullakin näytöllä.

Palvelu tarkistaa, että kaikkiin pakollisiin kysymyksiin on vastattu ja tarvittavat tiedot on annettu oikeassa muodossa. Kun hakemuksen täyttö tapahtuu ohjatusti, jälkikäteen pyydettävien lisäselvitysten tarve vähenee. Hakijan antamat tiedot siirtyvät sähköisesti suoraan Kelan käsittelyjärjestelmään, ja hakemuksen käsittelyaika lyhenee.

Hakemuksen esitiedot sähköisesti palveluntuottajalta

Työnantaja voi hyödyntää hakemuksen täyttämisessä työterveyshuollon palveluntuottajan lähettämiä esitietoja eli pohjatietoja, jotka on välitetty sähköisesti Kelaan. Työnantaja tarkistaa palveluntuottajan lähettämät tiedot Kelan asiointipalvelussa. Työnantaja voi korjata ja täydentää tietoja ja siirtää ne hakemuksen pohjaksi.

Jotta palveluntuottaja voi lähettää työnantajan tietoja Kelan vastaanottopalveluun, palveluntuottajalla tulee olla

  • tietojen välitykseen soveltuva tietojärjestelmä ja
  • kirjallinen sopimus Kelan kanssa tietojen sähköisestä välityksestä.

Lisäksi palveluntuottajan ja työnantajan tulee sopia tietojen lähettämisestä palvelun kautta. Työnantaja täydentää hakemukseen muut työnantajaa koskevat tiedot ja hyväksyy ja lähettää hakemuksen Kelaan.

Lisätietoa työterveyshuollon palveluntuottajille sopimuksista ja tietojen välityksestä, ks. Hakemuksen pohjatiedot sähköisesti Kelaan

 

Viimeksi muokattu 20.06.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012