Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "S"

Asiasanalla "sairaanhoito" löytyi 35 hakutulosta

Mitä Kela korvaa?

Sairausvakuutus korvaa mm. ansiomenetystä, lääkekustannuksia ja sairaanhoitokuluja.

Työkyvyn tukeminen

Töihin paluu lyhyen sairauspoissaolon jälkeen sujuu yleensä hyvin. Pitkä poissaolo saattaa vaatia työhön paluuta helpottavaa tukea.

Sairaanhoitokorvaukset

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa.

Työterveyshuollon sisältö ja tavoitteet

Työterveyshuollon tavoitteet ja tehtävät

Sairaanhoito kansainvälisissä tilanteissa

Suomen julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa voidaan hoitaa myös ulkomailta tulevia potilaita. Kela maksaa tietyissä tilanteissa julkiselle terveydenhuollolle valtion korvausta...

Tilastot

Kelan tilastot palvelevat sosiaaliturvan toimeenpanoa, suunnittelua ja tutkimusta. Ne antavat tietoa Kelan hoitaman sosiaaliturvan merkityksestä ihmisten ja perheiden toimeentulolle eri...

Korvauksen määräytyminen

Korvauksen määräytyminen ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Yhteystietoja

Yhteystiedot ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvauskäsittelyyn

Kirjeet

Vakuutusyhtiöille lähetetyt kirjeet

Oikeus hoitoon julkisessa terveydenhuollossa

Jos asiakkaalla on Suomessa kotikunta, hänellä on oikeus kaikkiin julkisen terveydenhuollon palveluihin kuntalaisen asiakasmaksulla. Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa, hänen tulee esittää...

Tilapäinen oleskelu Suomessa

Turistilla tarkoitetaan yleensä henkilöä, joka oleskelee Suomessa alle vuoden ajan. Useimmiten kyse on lomamatkasta. Toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Australiasta tulleella turistilla on...

Työntekijä ja perheenjäsen

Työntekijä voi asua eri maassa kuin missä hän työskentelee. Työntekijällä on oikeus hoitoon sekä asuinmaassaan että työskentelymaassaan. Myös työntekijän perheenjäsenellä voi olla oikeus saada...

Eläkkeensaaja ja perheenjäsen

Eläkkeensaajalla on oikeus kaikkiin julkisen terveydenhuollon palveluihin asiakasmaksun hinnalla, jos hänellä on kotikunta tai Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, jonka kääntöpuoli on...

Muut henkilöryhmät

Muita henkilöryhmiä julkisessa terveydenhuollossa ovat esimerkiksi ulkomailta Suomeen tulevat opiskelijat ja paperittomat henkilöt. Ulkomailta tuleva opiskelija on opiskelijaterveydenhuollon...

Hoito-oikeustodistukset

Ulkomailta Suomeen tullut asiakas osoittaa oikeutensa hoitoon julkisessa terveydenhuollossa hoito-oikeustodistuksella. Todistuksia on erilaisia ja niiden käyttötarkoitus vaihtelee....

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista on olemassa kaksi vakiomallia. Kortti voidaan myöntää joko yhdistettynä kansalliseen sairausvakuutuskorttiin tai erillisenä korttina. Jokainen maa myöntää...

Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa

Kela myöntää joko asiakkaan tai julkisen terveydenhuollon pyynnöstä tai oma-aloitteisesti Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Todistus myönnetään aina asiakkaalle itselleen ja...

Passi

Toisessa Pohjoismaassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Australiassa asuvat ja sairausvakuutetut asiakkaat saavat Suomen julkisessa terveydenhuollossa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon...

Muut viralliset henkilöllisyystodistukset

Ainoastaan toisessa Pohjoismaassa asuva ja sairausvakuutettu henkilö voi osoittaa oikeutensa sairaanhoitoon henkilöllisyystodistuksella. Julkisen terveydenhuollon on pyydettävä tieto asiakkaan...

Kelpaamattomat todistukset

Oikeutta hoitoon julkisessa terveydenhuollossa ei voi osoittaa esimerkiksi vakuutusyhtiöiden myöntämillä korteilla. Myöskään Kela-korttia ei tule käyttää julkisessa terveydenhuollossa. Kela-kortin...

Näytetään tulokset 1 - 20.