Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "E"

Asiasanalla "elatustuki" löytyi 18 hakutulosta

Kelan lapsiperhe-etuustilasto

Lapsiperhe-etuustilasto sisältää keskeiset tilastot seuraavista Kelan maksamista etuuksista: vanhempainpäivärahat, äitiysavustus, lapsilisä, lastenhoidon tuet ja elatustuki.

Tilastot aiheittain

Kelalla on 25 eri tilastoa, jotka on jaoteltu aiheittain elämäntilanteiden mukaan.

Tilasto elatustuesta

Elatustukitilasto tarjoaa tilastotietoja Kelan maksaman elatustuen saajista ja tuen piirissä olevista lapsista sekä maksetuista elatustuista ja perityistä elatusavuista.

Laatuseloste 2012:Tilasto elatustuesta

Elatustukitilaston laatuselosteesta voit lukea tilaston luotettavuudesta, ajantasaisuudesta, vertailukelpoisuudesta sekä tietojen saatavuudesta ja selkeydestä.

Laatuseloste 2011:Tilasto elatustuesta

Elatustukitilaston laatuselosteesta voit lukea tilaston luotettavuudesta, ajantasaisuudesta, vertailukelpoisuudesta sekä tietojen saatavuudesta ja selkeydestä.

Laatuseloste 2009–10: Tilasto elatustuesta

Elatustukitilaston laatuselosteesta voit lukea tilaston luotettavuudesta, ajantasaisuudesta, vertailukelpoisuudesta sekä tietojen saatavuudesta ja selkeydestä.

Laatuseloste 2013-15: Tilasto elatustuesta

Elatustukitilaston laatuselosteesta voit lukea tilaston luotettavuudesta, ajantasaisuudesta, vertailukelpoisuudesta sekä tietojen saatavuudesta ja selkeydestä.

Elatustuki

Kunta voi hakea elatustukea

Elatusavun maksaminen kunnalle

Asiakasmaksulain perusteella

Asiakasmaksulain mukainen elatustuen maksuvaatimus.

Elatustukilain perusteella

Koko kuvaus: Tilasto elatustuesta

Elatustukitilasto tarjoaa tilastotietoja Kelan maksaman elatustuen saajista ja tuen piirissä olevista lapsista sekä maksetuista elatustuista ja perityistä elatusavuista.

Ero perheessä

Jos vanhemmat eroavat, lapset jäävät usein toiselle vanhemmista. Tällöin etävanhempi maksaa lapsesta elatusapua. Häntä kutsutaan elatusvelvolliseksi.

Elatustuki

Kela voi maksaa elatustukea erotilanteessa, jossa lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta tai jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos elatusvelvollista...

Elatustuen määrä ja maksaminen

Elatustuki maksetaan joko täysimääräisenä tai vähennettynä. Kela maksaa elatustuen vähennettynä, jos elatusapu on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen taloudellisen...

Näin haet elatustukea

Hae elatustukea verkossa. Elatustukea voi hakea lapsen vanhempi tai muu henkilö, jonka hoidossa lapsi on. Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta ja asuu itsenäisesti, hän voi hakea tukea itse.

Tietoa elatusvelvolliselle

Elatusvelvollinen on se vanhempi, joka on elatussopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen mukaan velvollinen maksamaan elatusapua. Jos elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua, lapsen kanssa...

Elatusapuvelan maksuvapautus

Jos elatusapuvelkasi on Kelan perinnässä etkä pysty maksamaan elatusapuvelkaasi tilapäisen maksukyvyttömyyden takia, voit hakea maksuvapautusta Kelasta. Tällöin Kela jättää perimättä oman osuutensa...

Näytetään tulokset 1 - 18.