Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "H"

Asiasanalla "hermoston taudit" löytyi 14 hakutulosta

108 Myasthenia gravis

Kela korvaa myasthenia graviksen hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

109 MS-tauti

Kela korvaa MS-taudin hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

110 Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt

Kela korvaa parkinsonin taudin ja siihen verrattavien liikehäiriöiden hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden edellytykset.

111 Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat

Kela korvaa epilepsian ja siihen verrattavien kouristustilojen hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

119 Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia

Kela korvaa trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgian hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

157 Dimetyylifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta ja teriflunomidi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden dimetyylifumaraatin,glatirameeriasetaatin, interferoni beetan ja teriflunomidin erityiskorvaukseen.

181 Retigabiini ja vigabatriini

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden retigabiinin ja vigabatriinin erityiskorvaukseen.

182 Eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi

Eräät vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa käytettävät lääkkeet ovat rajoitetusti erityiskorvattavia. Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

183 Lamotrigiini ja topiramaatti

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden lamotrigiinin ja topiramaatin erityiskorvaukseen.

303 Dimetyylifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta ja teriflunomidi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden dimetyylifumaraatin, glatirameeriasetaatin, interferoni beetan ja teriflunomidin peruskorvaukseen.

331 Atomoksetiini ja lisdeksamfetamiini

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden atomoksetiinin, deksamfetamiinin ja lisdeksamfetamiinin peruskorvaukseen.

Sairaanhoitokorvausten taksat

Sairaanhoitokorvausten taksatiedostot

Tilasto sairaanhoitokorvauksista

Sairaanhoitokorvausten tilastoja käytetään lääkekustannusten kehityksen seuraamisessa ja kuvaamaan yksityisen avosairaanhoidon palveluiden käyttöä.

Sisällysluettelo

Kelaston raporttien sisällysluettelo

Näytetään tulokset 1 - 14.