Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "K"

Asiasanalla "kuntoutusraha" löytyi 34 hakutulosta

Kuntoutusta työntekijöille

Kela järjestää työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi lakisääteistä tai harkinnanvaraista kuntoutusta.

Muu ammatillinen kuntoutus

TYK-kuntoutuksen lisäksi lakisääteistä ammatillista kuntoutusta ovat kuntoutustutkimus ja kuntoutustarveselvitys, työkokeilu ja työhönvalmennus sekä työn apuvälineet. Lakisääteistä lääkinnällistä...

Sairausryhmäkohtaiset kurssit

Työnantaja voi suositella työntekijälle Kelan eri sairausryhmille järjestämiä kursseja kuten TULES-kursseja.

Kuntoutusraha

Työntekijän kuntoutusraha työnantajan näkökulmasta

Kuntoutusrahan määrä

Kuntoutusrahan määrä, työnantajan näkökulma

Mihin voi saada kuntoutusrahaa?

Kuntoutusrahan myöntäminen työnantajan näkökulmasta. Kuntoutusrahaa voi saada eri lakien perusteella työelämään palaamista varten.

Kuntoutusrahan hakeminen työnantajalle

Kuntoutusrahan hakeminen työnantajan näkökulmasta

Päätös kuntoutusrahasta

Kuntoutusrahapäätös työnantajan näkökulmasta

Kuntoutusraha

Lääkäreille ja terveydenhuoltohenkilöstölle suunnattua tietoa nuoren kuntoutusrahasta ja päihdekuntoutuksen ajalle maksettavasta kuntoutusrahasta.

Kuntoutuspäätös ja terveydenhuollon selvitykset kuntoutusrahaa varten

Kela voi myöntää kuntoutusrahaa terveydenhuollon järjestämän kuntoutuksen ajalle.

Nuoren kuntoutusraha

Lääkäreille ja terveydenhuoltohenkilöstölle tietoa nuoren kuntoutusrahasta.

Osallistumisen seuranta Kelan kuntoutuksessa

Ohjeita palveluntuottajille osallistumisen seurannasta Kelan kuntoutuksessa

Päihdekuntoutus­laitokset

Kuntoutusraha päihdekuntoutuksessa

Päihdekuntoutusta järjestävät kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto. Kela maksaa kuntoutusrahaa päihdekuntoutuksen ajalta kuntoutujan toimeentulon turvaamiseksi.

Hyväksymismenettely Kelassa

Kela ylläpitää ja päivittää listaa hyväksytyistä päihdekuntoutuslaitoksista, joiden antaman päihdehuoltolain mukaisen kuntoutuksen ajalta voidaan myöntää kuntoutusrahaetuus.

 Kuntoutusraha kunnan järjestämässä kuntoutuksessa

Kela voi maksaa kuntoutusrahaa kunnan järjestämän kuntoutuksen ajalta tai nuoren kuntoutusrahaa tehostetun kuntoutuksen ajalta.

Suunnitelma nuoren kuntoutusrahaa varten

Nuoren kuntoutusrahahakemukseen henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma

Kelan kuntoutustilasto

Kelan kuntoutustilasto sisältää keskeiset tilastot Kelan kuntoutuspalveluista ja kuntoutusrahasta.

Tilasto Kelan kuntoutuksesta

Tilasto Kelan kuntoutuksesta antaa kokonaiskuvan Kelan valtakunnallisesti toteuttamasta kuntoutuksesta.

Laatuseloste 2014: Tilasto Kelan kuntoutuksesta

Kelan kuntoutustilaston laatuselosteesta voit lukea tilaston luotettavuudesta, ajantasaisuudesta, vertailukelpoisuudesta sekä tietojen saatavuudesta ja selkeydestä.

Näytetään tulokset 1 - 20.