Asiasanat kirjaimella "K"

Asiasanalla "kuurosokeus" löytyi 18 hakutulosta

Vammaisten tulkkauspalvelut

Vammaisten tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuvalle henkilölle, jolla on kuulovamma tai kuulonäkövamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta.

Kommunikaatio-opetus

Vammaisten tulkkauspalvelun tuntimäärät ovat 180 (kuulo- ja puhevammaiset) ja 360 (kuulonäkövammaiset). Lisätunteja voi hakea.

Hae oikeutta tulkkaukseen

Oikeutta tulkkauspalveluun haet yleensä kerran. Lisätunteja, opiskelutulkkausta ja tulkkauspalvelua ulkomaanmatkalle haet erikseen.

Lisätunnit

Hae lisätunteja ajoissa. Saat tiedon jäljellä olevien tulkkaustuntien määrästä aina, kun välityskeskus välittää sinulle tulkin.

Opiskelutulkkaus

Voit hakea opiskelutulkkausta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Näin haet opiskelutulkkausta

Kunnat järjestävät tulkkauksen, jota tarvitaan perusopetuksessa.

Etätulkkaus

Sivuston sisältöä päivitetään. Uusi etätulkkaushakemuslomake ja ohjeet julkaistaan joulukuun 2011 aikana.

Kelan tietokone

Kelan tietokone vammaisten tulkkauspalvelun etätulkkaukseen.

Ulkomaanmatka

Jätä vammaisten tulkkauspalveluhakemus ulkomaanmatkaa varten hyvissä ajoin.

Tulkkauspalvelupäätös

Kela lähettää päätöksen oikeudesta vammaisten tulkkauspalveluun postitse.

Tulkin tilaaminen

Kuulo-, kuulonäkö tai puhevammainen tilaa tulkin Kelan välityskeskuksesta. Välityskeskus määräytyy vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun käyttäjän kotikunnan perusteella.

Kuka tulee tulkiksi

Välityskeskus välittää tilauksesi perusteella tulkin.

Tulkkiringit

Tee opiskelutulkkaustilaus välityskeskukseen mahdollisimman pian, kun olet saanut opiskelutulkkauspäätöksen Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta.

Tilauksen peruuttaminen

Ilmoita välittömästi välityskeskukseen, jos olet tilannut tulkin, mutta et tarvitsekaan häntä.

Muutoksista ilmoittaminen

Ilmoita Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen, jos tilanteessasi tapahtuu muutos, joka vaikuttaa tulkkauspalvelun käyttöön.

Sairaanhoitokorvausten taksat

Sairaanhoitokorvausten taksatiedostot

Tilasto sairaanhoitokorvauksista

Sairaanhoitokorvausten tilastoja käytetään lääkekustannusten kehityksen seuraamisessa ja kuvaamaan yksityisen avosairaanhoidon palveluiden käyttöä.

Sisällysluettelo

Kelaston raporttien sisällysluettelo

Näytetään tulokset 1 - 18.