Asiasanat kirjaimella "L"

Asiasanalla "lääkekorvaukset" löytyi 284 hakutulosta

Lääkekorvaukset

Lääkehaku kertoo lääkkeesi Kela-korvauksen. Katso www.kela.fi/laakehaku

Lääkekorvauksen määrä

Saat korvausta ostamistasi lääkkeistä sen jälkeen, kun alkuomavastuusi on täyttynyt.

Vuosiomavastuu eli lääkekatto

Korvattavista reseptivalmisteista itse maksamasi osuus kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta. Jos ostamasi valmisteet eivät kuulu korvausjärjestelmään, kustannukset eivät kerrytä vuosiomavastuuta.

Erityiskorvaus ja muut lääkkeiden korvausoikeudet

Oikeutta lääkkeen erityiskorvaukseen, rajoitettuun korvaukseen tai kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen haetaan Kelasta lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla.

Näin haet lääkekorvausta

Yleensä saat lääkekorvauksesi suorakorvauksena, kun ostat lääkkeesi apteekista. Joissakin tilanteissa korvausta pitää hakea erikseen.

Annosjakelu

Lääkkeiden annosjakelussa asiakkaan säännöllisesti käyttämät tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeet jaellaan kerta-annoksiin koneellisesti tai käsin.

Annosjakelu

Lääkkeiden annosjakelusta perittävän palkkion sairausvakuutuslain mukaiset korvaamisen edellytykset

Ulkomaanmatka ja lääkekorvaus

Jos tarvitset lääkkeitä mukaan matkalle, selvitä hyvissä ajoin ennen matkaa lääkkeiden maakohtaiset tuontirajoitukset. Myös mahdollisten läpikulkumaiden säännöt ja rajoitukset on hyvä selvittää...

Lääkkeet ja lääkekorvaukset

Kela korvaa lääkkeitä, kliinisiä ravintovalmisteita ja perusvoiteita. Katso lääkkeiden hinnat ja korvattavuudet www.kela.fi/laakehaku.

Lääkekorvaustiedotteet 2010

Tiedotteet vuosilta 2003-2010

Lääkekorvaustiedotteet 2011

Lääkekorvaustiedotteet 2010

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen päätöksiin

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen päätöksiin Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet: Kolesevelaami ja eksenatidi Rajoitetusti erityiskorvattavat lääkkeet: Mekasermiini, agalsidaasi alfa ja adalimumabi

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Erlotinibi, patsopanibi ja omalitsumabi sekä rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Erlotinibi ja rosuvastatiini

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Erlotinibi, patsopanibi ja omalitsumabi sekä rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Erlotinibi...

Muutoksia lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien ja kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuksien lääketieteellisiin edellytyksiin 1.1.2011 alkaen

Muutoksia lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien ja kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeuksien lääketieteellisiin edellytyksiin 1.1.2011 alkaen

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Strontiumranelaatti, agalsidaasi alfa ja dronedaroni sekä adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi (psoriaasi)

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Strontiumranelaatti, agalsidaasi alfa ja dronedaroni sekä adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi (psoriaasi)

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin (gefitinibi, lantaanikarbonaatti ja sevelameeri) sekä klopidogreelin korvattavuuteen

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: gefitinibi, lantaanikarbonaatti ja sevelameeri sekä klopidogreelin...

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Lenalidomidi, etanersepti ja golimumabi

Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Lenalidomidi, etanersepti ja golimumabi

Lääkekorvaustiedotteet 2009

Lääkekorvaustiedotteet 2009

Lääkekorvaustiedotteet 2008

Lääkekorvaustiedotteet 2008

Lääkekorvaustiedotteet 2007

Lääkekorvaustiedotteet 2007

Näytetään tulokset 1 - 20.