Asiasanat kirjaimella "L"

Asiasanalla "lääkekustannukset" löytyi 19 hakutulosta

Lääkekorvaukset

Lääkehaku kertoo lääkkeesi Kela-korvauksen. Katso www.kela.fi/laakehaku

Erityiskorvaus ja muut lääkkeiden korvausoikeudet

Oikeutta lääkkeen erityiskorvaukseen, rajoitettuun korvaukseen tai kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen haetaan Kelasta lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla.

Näin haet lääkekorvausta

Yleensä saat lääkekorvauksesi suorakorvauksena, kun ostat lääkkeesi apteekista. Joissakin tilanteissa korvausta pitää hakea erikseen.

Ulkomaanmatka ja lääkekorvaus

Jos tarvitset lääkkeitä mukaan matkalle, selvitä hyvissä ajoin ennen matkaa lääkkeiden maakohtaiset tuontirajoitukset. Myös mahdollisten läpikulkumaiden säännöt ja rajoitukset on hyvä selvittää...

102 Vesitystauti

Kela korvaa vesitystaudin hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

Tilasto korvatuista resepteistä

Korvatut reseptit -tilasto sisältää reseptilääkkeiden korvaustiedot tilastoituna ostoajan mukaan.

Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä 2013

Tilastoja lääkevaihdosta ja viitehintajärjestelmästä 2013

Ulkomailla ostettujen lääkkeiden korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden lääkekustannusten korvaaminen riippuu muun muassa siitä, onko kyseessä äkillinen sairastuminen vai hoitoon hakeutuminen.

Aiempien vuosien lääkemääräyskoosteet

Kooste lääkäreille vuosina 2003-2014 lähetetyistä lääkemääräyspalautteista.

Poikkeava lääkekohtainen omavastuu

Lääkekustannusten omavastuut

Kela korvaa osan korvausjärjestelmään kuuluvien lääkkeiden, perusvoiteiden ja kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista. Maksat itse aina omavastuuna osan valmisteiden hinnasta.

Lääkekustannusten omavastuut

Kela korvaa osan korvattavien lääkkeiden kustannuksista ja asiakas maksaa ns. omavastuuosuuden.

Lääkkeellinen happi

Kela maksaa peruskorvausta (35 %) lääkkeellisen hapen sekä happipullojen ja nestehappilaitteiden vuokrakustannuksista. Hae korvaus Kelasta lomakkeella SV 178.

Lääkkeellinen happi

Kela maksaa peruskorvausta (40 %) lääkkeellisestä hapesta sekä happipullojen ja nestehappilaitteiden vuokrakustannuksista. Saat korvausta vasta sen jälkeen, kun alkuomavastuusi on täyttynyt.

Lääkemääräyspalaute

Tilastotietoa lääkemääräyksistä, joista on maksettu sairausvakuutuskorvausta apteekin välityksellä.

Korvauksen määräytyminen

Korvauksen määräytyminen ulkomailla syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Jos lapsi sairastuu

Kelan tuet lapsen sairastuessa

Jos lapsi sairastuu

Jos lapsesi sairastuu, voit viedä hänet joko kunnan terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkärille. Kela korvaa osan yksityislääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä tutkimuksista ja hoidoista,...

Lääkkeen korvattavuus

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) päättää lääkkeen korvattavuudesta.

Näytetään tulokset 1 - 19.