Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "P"

Asiasanalla "peruspäiväraha" löytyi 14 hakutulosta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta antaa kokonaiskuvan Suomessa työttömyysajalta maksetusta toimeentuloturvasta.

Laatuseloste 2014: Tilasto Kelan työttömyysturvasta

Kelan työttömyysturvatilaston laatuselosteesta voit lukea tilaston luotettavuudesta, ajantasaisuudesta, vertailukelpoisuudesta sekä tietojen saatavuudesta ja selkeydestä.

Laatuseloste 2014: Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Suomen työttömyysturvatilaston laatuselosteesta voit lukea tilaston luotettavuudesta, ajantasaisuudesta, vertailukelpoisuudesta sekä tietojen saatavuudesta ja selkeydestä.

Koko kuvaus: Tilasto Kelan työttömyysturvasta

Kelan työttömyysturvatilasto antaa kokonaiskuvan Kelan maksamasta työttömien perusturvasta.

Oikeus työttömyysetuuteen

Työttömyysetuutta voi saada 17–64-vuotias Suomessa asuva työtön työnhakija, joka on työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä, hakee kokoaikatyötä ja on taloudellisen tuen tarpeessa.

Mikä on työssäoloehto?

Jos täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, sinulla on oikeus peruspäivärahaan. Muuten sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen.

Työskentely ulkomailla

Työskentely toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä voidaan ottaa huomioon Suomesta maksettavan peruspäivärahan työssäoloehdossa.

Ilmoita muutoksista

Sinun on ilmoitettava Kelaan työttömyysaikana ansaituista työtuloista ja lapsen syntymästä ja muista perhesuhteiden muutoksista.

Ilmoita muutoksista

Sinun on ilmoitettava Kelaan työttömyysaikana ansaituista työtuloista ja lapsen syntymästä ja muista perhesuhteiden muutoksista.

Peruspäiväraha

Jos olet työttömäksi jäädessäsi jo ollut työelämässä ja täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, voit saada Kelalta peruspäivärahaa.

Näin haet

Lähetä hakemus Kelaan vasta kunnes omavastuuaika on ehtinyt kulua.

Määrä ja maksaminen

Työttömyysetuutta maksetaan 5 päivältä viikossa. Sitä korotetaan, jos huollettavanasi on alle 18-vuotiaita lapsia.

Tuki työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Kaikkien työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon sinulla työttömänä ollessasi olisi oikeus.

Vuorottelukorvauksen määrä ja verotus

Vuorottelukorvauksen määrä lasketaan työttömyyspäivärahasta, jossa ei ole mukana korotusosaa tai korotettua ansio-osaa.

Näytetään tulokset 1 - 14.