Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "S"

Asiasanalla "sairaalahoito" löytyi 11 hakutulosta

Tutkimus ja hoito

Kela korvaa osan yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoitojen kustannuksista, jos tutkimukset ja hoidot ovat tarpeellisia asiakkaan sairauden vuoksi. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä.

Näin haet sairaanhoitokorvauksia

Saat korvauksen yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoitojen kuluista yleensä suorakorvauksena jo hoitopaikassa.

Hoitoon hakeutuminen ulkomailta Suomeen

Suomeen voi hakeutua hoitoon EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ennakkoluvalla. Suomessa EU-lainsäädännön mukaista ennakkolupamenettelyä voidaan käyttää vain julkisessa terveydenhuollossa. Toisessa...

Valtion korvaus

Kela korvaa valtion varoista kunnalle ja kuntayhtymälle hoitokustannuksia, kun julkinen terveydenhuolto on antanut hoitoa henkilölle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa tai jolla on kotikunta, mutta...

Korvauksen edellytykset

Valtion korvaukseen on oikeus julkisen terveydenhuollon ylläpitäjällä eli kunnalla tai kuntayhtymällä, joka vastaa julkisen terveydenhuollon järjestämisestä. Korvaus maksetaan aina julkisen...

Kiireellinen hoito

Julkinen terveydenhuolto voi saada valtion korvauksen, kun se on antanut kiireellistä hoitoa asiakkaalle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa. Edellytyksenä on, että kiireellisen hoidon kustannuksia...

Erityiskustannukset

Valtion korvausta voidaan myöntää varsinaisten hoitokustannusten lisäksi esimerkiksi sairaalasiirtojen ja tulkkauksen kustannuksista.

Kustannukset, joita ei korvata

Valtion korvausta ei makseta esimerkiksi asiakasmaksujen ja ylikäyttömaksujen kustannuksista.

Työtapaturma, ammattitauti, liikennevahinko

Julkisen terveydenhuollon tulee hakea korvausta työtapaturmasta tai ammattitaudista ensisijaisesti lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta tai selvittää asiaa Tapaturmavakuutuskeskuksen kautta....

Korvauksen hakeminen

Valtion korvausta voi hakea julkisen terveydenhuollon yksikkö. Korvausta haetaan Kelasta lomakkeella Y 31. Korvausta tulee hakea 12 kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jolloin...

Päätöksen antaminen ja korvauksen maksaminen

Kela antaa valtion korvaushakemukseen kirjallisen päätöksen. Päätös annetaan maksunsaajalle eli kunnalle tai kuntayhtymälle. Valtion korvaukset maksetaan aina jälkikäteen viimeistään vuoden...

Näytetään tulokset 1 - 11.