Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "S"

Asiasanalla "sairaus" löytyi 47 hakutulosta

Osasairauspäiväraha

Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä.

Osasairauspäivärahan määrä ja maksaminen

Osasairauspäiväraha on puolet sairauspäivärahan määrästä.

Näin haet osasairauspäivärahaa

Hae osasairauspäivärahaa verkossa. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Ilmoita muutoksista

Osa-aikatyösopimusta voidaan muuttaa kesken osa-aikatyöskentelyn, jos työntekijä ja työnantaja niin sopivat.

Lääkekorvauskuva

Saat korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon.

Työterveyshuollon sisältö ja tavoitteet

Työterveyshuollon tavoitteet ja tehtävät

Sairauspäivärahan määrä

Sairauspäivärahan määrä työnantajan näkökulmasta

Osasairauspäiväraha ja osa-aikainen työ

Osasairauspäiväraha työnantajan näkökulmasta

Osasairauspäivärahan hakeminen

Osasairauspäivärahaa voi hakea työntekijä itse tai työnantaja. Työnantaja hakee osasairauspäivärahan työnantajien asiointipalvelusta.

Kun työntekijän sairaus pitkittyy

1.6.2012 voimaan tulevat sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutokset muuttavat työkyvyttömyydestä aiheutuvien sairauspoissaolojen käsittelyä työpaikoilla.

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Rajat ylittävän terveydenhuollon kansallinen yhteyspiste tarjoaa tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.

TK-ratkaisukeskus

Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskus ratkaisee uudet työkyvyttömyyseläkehakemukset sekä kuntoutustuen jatkohakemukset ja hoitaa muutoksenhakuasioita

Kuka voi saada?

Voit saada osasairauspäivärahaa, jos olet 16–67-vuotias päätoiminen työntekijä tai yrittäjä.

Päättyneet hankkeet

Lääkekustannusten omavastuut

Kela korvaa osan korvattavien lääkkeiden kustannuksista ja asiakas maksaa ns. omavastuuosuuden.

Lääkekustannusten omavastuut

Maksat aina itse omavastuuna osan lääkevalmisteiden hinnasta.

Lääkkeellinen happi

Kela maksaa peruskorvausta (35 %) lääkkeellisen hapen sekä happipullojen ja nestehappilaitteiden vuokrakustannuksista. Hae korvaus Kelasta lomakkeella SV 178.

Lääkkeellinen happi

Kela maksaa peruskorvausta (40 %) lääkkeellisestä hapesta sekä happipullojen ja nestehappilaitteiden vuokrakustannuksista.

Muutos -hanke

Hankkeessa tutkitaan, millaisia vaikutuksia ja seuraamuksia Kelan kuntoutuspalveluiden muutoksilla on ollut asiakkaalle.

Sairauspäivärahan määrä työntekijälle

Sairauspäivärahasi määräytyy verotuksen mukaisten työtulojesi perusteella. Jos työkyvyttömyys alkaa vuonna 2016, sairauspäivärahamäärä perustuu vuoden 2014 työtuloihin, jotka on tarkistettu...

Näytetään tulokset 1 - 20.