Asiasanat kirjaimella "S"

Asiasanalla "sairausvakuutus" löytyi 10 hakutulosta

Mitä Kela korvaa?

Sairausvakuutus korvaa mm. ansiomenetystä, lääkekustannuksia ja sairaanhoitokuluja.

Työntekijän ja yrittäjän sairausvakuutusmaksut

Työntekijä ja yrittäjä osallistuvat sairausvakuutuksen rahoitukseen päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun kautta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan on suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksu työntekijästä, joka on Suomessa vakuutettu.

Yhteystahot sairausetuuksissa

Yhteystahot sairausvakuutuksen hoitoetuuksissa

Rahoitustukea tutkimuksiin

Voit saada tutkimusrahoitusta kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimukseen. Katso kohdennetun haun aiheet.

Kelan sairausvakuutustilasto

Kelan sairausvakuutustilasto sisältää keskeiset tilastot seuraavista: sairauspäivärahat, erityishoitoraha ja sairaanhoitokorvaukset.

Tilasto korvatuista resepteistä

Korvatut reseptit -tilasto sisältää reseptilääkkeiden korvaustiedot tilastoituna ostoajan mukaan.

Tilasto sairauspäivärahasta

Sairauspäivärahatilasto antaa kuvan työntekijöiden ja yrittäjien toimeentuloturvasta työkyvyttömyyden aikana. Se tarjoaa eri näkökulmista tietoja sairauspäivärahojen saajista ja maksetuista...

Tarjouspyyntöasiakirjat 2014

Kelan määräämään työkyvyn arviointitutkimukset, tarjousasiakirjat palveluntuottajille. Täytä lomakkeet online ja tulosta.

6 kuukauden palkka

Näytetään tulokset 1 - 10.