Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "S"

Asiasanalla "suorakorvaukset" löytyi 28 hakutulosta

Sairaanhoitokorvaukset

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuollossa.

Suorakorvaus apteekista

Saat korvauksen lääkkeestäsi yleensä jo apteekissa sen jälkeen, kun alkuomavastuusi on täyttynyt.

Suorakorvaussopimukset

Sairaankuljetuksen runkosopimus

Apteekit

Apteekit-palvelusivustolla on ohjeet lääkkeiden suorakorvaamisesta. Katso myös lääkkeiden hinnat ja korvattavuudet www.kela.fi/laakehaku.

Ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen suorakorvausmenettely

Suorakorvausmenettely ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen kustannusten korvaamisessa

Liittyminen suorakorvausmenettelyyn

Suomen sairaankuljetusliitto ry:n ja sairaanhoitopiirin liittyminen suorakorvausmenettelyyn

Suomen sairausvakuutukseen kuulumisen tarkistaminen

Tarkista kuuluuko asiakas Suomen sairausvakuutuksen piiriin

Omavastuuosuuden periminen

Palveluntuottajan on perittävä asiakkaalta omavastuuosuus

Tietojen antaminen Kelalle

Etuuden ratkaisemiseksi tarvittavien tietojen luovuttaminen Kelalle

Rajoitukset korvausmenettelyssä

Suorakorvausta ei makseta

Tilitystietojen toimittaminen Kelaan

Tilitystietojen toimittaminen Kelalle suorakorvauksen maksamista varten

Korvauksen maksaminen palveluntuottajalle

Korvauksen maksaminen palveluntuottajalle suorakorvausmenettelyssä

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Erimielisyyksien ratkaiseminen suorakorvausmenettelyssä

Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen

Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen suorakorvausmenettelyssä

Muutoksenhaku sairausvakuutusasioissa

Muutoksenhaku Kelan toimiston tai työpaikkakassan korvausratkaisuun

Seuranta ja valvonta

Sairaanhoitokorvausten oikeellisuuden seuranta ja valvonta

Suorakorvausmenettely

Sairaanhoitokorvausten suorakorvausmenettely

Sopimuksen tarkoitus

Suorakorvaussopimuksen tarkoitus

Menettelyyn liittyminen

Suorakorvausmenettelyyn liittyminen

Maksukertapalkkio

Maksukertapalkkio

Näytetään tulokset 1 - 20.