Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "S"

Asiasanalla "sydän- ja verisuonitaudit" löytyi 23 hakutulosta

201 Krooninen sydämen vajaatoiminta

Kela korvaa kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

205 Krooninen verenpainetauti

Kela korvaa kroonisen verenpainetaudin hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

206 Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö

Kela korvaa sepelvaltimotaudin ja siihen liittyvän rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden edellytykset.

207 Krooniset sydämen rytmihäiriöt

Kela korvaa kroonisten sydämen rytmihäiriöiden hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

206, 211 Etsetimibi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden etsetimibin erityiskorvaukseen.

342 Dronedaroni

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden dronedaronin peruskorvaukseen.

351 Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden apiksabaanin, dabigatraanin, edoksabaanin ja rivaroksabaanin peruskorvaukseen eteisvärinän hoitoon.

Prasugreeli

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden prasugreelin peruskorvaukseen.

Tikagrelori 90 mg

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden tikagrelori 90 mg:nperuskorvaukseen.

Sairaanhoitokorvausten taksat

Sairaanhoitokorvausten taksatiedostot

Tilasto sairaanhoitokorvauksista

Sairaanhoitokorvausten tilastoja käytetään lääkekustannusten kehityksen seuraamisessa ja kuvaamaan yksityisen avosairaanhoidon palveluiden käyttöä.

Sisällysluettelo

Kelaston raporttien sisällysluettelo

Prasugreeli

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden prasugreelin erityiskorvaukseen.

354 Ivabradiini

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden ivabradiinin peruskorvaukseen.

Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariini

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden daltepariinin, enoksapariinin ja tintsapariinin erityiskorvaukseen.

Tikagrelori 90 mg

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden tikagrelori 90 mg:n erityiskorvaukseen.

166 Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa)

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden daltepariinin ja tintsapariinin (yli 6 kuukauden hoidossa) erityiskorvaukseen.

Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden apiksabaanin, dabigatraanin, edoksabaanin ja rivaroksabaanin peruskorvaukseen lyhytaikaisessa hoidossa.

283 Ivabradiini

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden ivabradiinin erityiskorvaukseen.

381 Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmisteen peruskorvaukseen

Näytetään tulokset 1 - 20.