Siirry sisältöön

Asiasanat kirjaimella "S"

Asiasanalla "syöpätaudit" löytyi 59 hakutulosta

115 Rintasyöpä

Kela korvaa rintasyövän hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

116 Eturauhassyöpä

Kela korvaa eturauhassyövän hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

117 Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit

Kela korvaa leukemioiden ja muiden pahanlaatuisten veri-, luuydin- ja imukudostautien hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden edellytykset.

128 Gynekologiset syövät

Kela korvaa gynekologisten syöpien hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

130 Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu

Kela korvaa pahanlaatuisten kasvainten hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset.

150 Dasatinibi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden dasatinibin erityiskorvaukseen.

152 Nilotinibi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden nilotinibin erityiskorvaukseen.

153 Lenalidomidi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden lenalidomidin erityiskorvaukseen.

155 Afatinibi ja gefitinibi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden afatinibin ja gefitinibin erityiskorvaukseen.

156 Lapatinibi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden lapatinibin erityiskorvaukseen.

158 Everolimuusi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden everolimuusin erityiskorvaukseen.

180 Interferoni alfa

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden interferoni alfan erityiskorvaukseen.

189 Imatinibi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden imatinibin erityiskorvaukseen.

191 Erlotinibi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden erlotinibin erityiskorvaukseen.

192 Fulvestrantti

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden fulvestrantin erityiskorvaukseen.

197 Sunitinibi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden sunitinibin erityiskorvaukseen.

198 Sorafenibi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden sorafenibin erityiskorvaukseen.

302 Interferoni alfa

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden interferoni alfan peruskorvaukseen.

306 Erytropoietiini ja darbepoetiini

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden erytropoietiinin ja darbepoetiinin peruskorvaukseen.

316 Imatinibi

Katso edellytykset, joiden perusteella Kela voi myöntää oikeuden imatinibin peruskorvaukseen.

Näytetään tulokset 1 - 20.